Nyheter

 • Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare

  Med start idag torsdag 29 juli kommer fler att kunna boka sin andra dos vaccin snabbare. Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2, där andra dosen kan erbjudas redan efter fyra veckor, införs gradvis och gäller Pfizer och Modernas vacciner.

  Hälso- och sjukvård
 • Du som är 65 eller äldre kan nu välja covid-19-vaccin

  Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga.

  Hälso- och sjukvård
 • 23 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år. Den mer smittsamma deltavarianten av viruset dominerar nu i länet. Fler smittade har hittills inte lett till ett ökat vårdbehov. Patienter som vårdas på sjukhus med covid-19 ligger på en stabil nivå runt 30 personer. Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus men något mindre ansträngt än tidigare veckor.

  Hälso- och sjukvård
 • AstraZenecas vaccin fasas ut

  Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i åldersgruppen 65+ i Stockholms län kommer inom kort att kunna välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga. Förändringen kommer gälla både för de som påbörjar sin vaccination och för de som ska ta sin andra dos. Region Stockholm hoppas att förändringen bidrar till att fler äldre blir fullvaccinerade, vilket är viktigt när antalet konstaterat smittade fortsätter öka i länet och delta-varianten dominerar.

  Hälso- och sjukvård
 • Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm

  Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), i syfte att avhjälpa de brister i EU:s gemensamma hantering av gränsöverskridande hälsokriser som blottats under covid-19-pandemin. Region Stockholm har under kommissionens samrådsförfarande uttryckt sitt stöd till inrättandet av myndigheten, som regionen anser skulle stärka EU:s gemensamma hantering av framtida hälsorelaterade hot.

  Hälso- och sjukvård
 • Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm

  Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), i syfte att avhjälpa de brister i EU:s gemensamma hantering av gränsöverskridande hälsokriser som blottats under covid-19-pandemin. Region Stockholm har under kommissionens samrådsförfarande uttryckt sitt stöd till inrättandet av myndigheten, som regionen anser skulle stärka EU:s gemensamma hantering av framtida hälsorelaterade hot.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • 16 juli: Femte rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporterar smittskyddsläkaren att uppgången av antalet konstaterat smittade av covid-19 tycks fortsätta att öka under innevarande vecka. Det är särskilt den unga gruppen mellan 18–29 år som är överrepresenterad bland de smittade. Många av de som konstaterats smittade bedöms ha blivit smittade utomlands, där resande från Spanien står för en stor andel av dessa.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu över två miljoner vaccinationer

  Två miljoner vaccinationer mot covid-19 har nu gjorts i Region Stockholm. Därmed är 66 procent av de vuxna invånarna vaccinerade med minst en dos, och av dessa har 41 procent även fått sin andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny vaccinationsmottagning i Södertälje

  Måndagen den 12 juli öppnar Region Stockholm en ny vaccinationsmottagning i Södertälje. Det är S:t Aframs vårdcentral i Geneta som nu börjar att vaccinera allmänheten mot covid-19. Tidbokning sker via appen Alltid öppet eller via den kompletterande telefontjänsten.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19

  Fredagen den 9 juli öppnar vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid Öppet, eller den kompletterande telefontjänsten, och sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • 9 juli: Fjärde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk prioritet kan få längre väntetider än normalt. Södersjukhuset rapporterar fortsatt att särskilt många patienter söker sig till sjukhuset med behov av akut sjukvård.

  Hälso- och sjukvård
 • 2 juli: Tredje rapporten om sommarens vård

  Efter midsommarhelgen var det en ansträngd inledning av veckan vid de flesta sjukhusen i länet. Det konstaterades vid veckans chefläkarmöte. Nu har den största delen av vården en mer stabil situation. Södersjukhuset tar fortfarande hand om ovanligt många patienter och där är väntetiderna längre än normalt.

  Hälso- och sjukvård
 • Följ råden även efter lättnader i restriktionerna

  Från den 1 juli införs vissa lättnader i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19, medan andra rekommendationer fortfarande gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm öppnar ytterligare tre vaccinationsmottagningar

  Den här veckan har Region Stockholm öppnat en vaccinationsmottagning i Gustavsberg och en i Nynäshamn. Den 7 juli öppnar ytterligare en vaccinationsmottagning, och då i Ösmo. Vaccinbokningen mot covid-19 är öppen för personer födda 1991 och tidigare och sker via appen Alltid öppet, eller via den kompletterade telefontjänsten.

  Hälso- och sjukvård
 • Markundersökningar för Roslagsbanan till city

  Nu startar Roslagsbanan till city de markundersökningar som behövs för att ta reda på mer om förutsättningarna till den planerade tunneln för järnvägen. Undersökningarna kommer påbörjas i Nationalstadsparken och ger oss underlag till bra planering för rätt läge och byggteknik.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholm vinner internationellt pris för arbetet med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier

  Region Stockholm har vunnit ett internationellt pris för arbetet med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter och varor i verksamheterna. Det görs genom Region Stockholms utfasningslisor som är kopplade till regionens miljöprogram 2017-2021. Region Stockholm vinner priset i konkurrens med 55 olika policyer från 36 olika länder.

  Hållbarhet
 • Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

  Idag, tisdagen den 29 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård