Budget 2022: Budgeten i siffror

 • Budgeten uppgår till cirka 119 miljarder kronor för 2022.
 • Budgeten uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet är 142 miljoner kronor 2022.
 • Skatten är oförändrad på 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får en anslagsökning på 2,9 miljarder kronor (4,4 procent mer än 2021) och Trafiknämnden får en anslagsökning på 357 miljoner kronor (3,5 procent mer än 2021).
 • Nämnderna tillförs totalt 85,8 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2022. Det är 4,2 procent mer än i budgeten för 2021 och är möjligt tack vare god ekonomisk hushållning.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 20 kronor till 970 kronor för ett 30-dagarskort. Rabatterat pris blir 650 kronor.
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs till 970 kr för vuxna och till 650 kr för pensionär, ungdom och student.
 • Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 17,0 miljarder kronor, inklusive medfinanisering från stat och kommuner, varav 3,9 miljarder kronor i utrustning och fastigheter inom hälso- och sjukvården samt 13,1 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar cirka 127 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Anslag till nämnderna

Anslagen till nämnder ökar med totalt 4 procent 2022 jämfört med Budget 2021, till 85,6 miljarder kronor.

 • Hälso- och sjukvårdsnämndens anslag i budgeten är 70,0 miljarder kronor för 2022, vilket är 4,4 procent mer än i budgeten för 2021.
 • Anslaget till vårdens kunskapsstyrningsnämnd i budgeten är 559 miljoner kronor 2022, 3,0 procent mer jämfört med budgeten för 2021.
 • Patientnämndens anslag är 33 miljoner kronor 2022, 3,0 procent mer jämfört med budgeten för 2021.
 • Trafiknämnden tillförs 10,5 miljarder kronor 2022 vilket är 3,5 procent mer än i budgeten för 2021.
 • Anslaget till färdtjänstnämnden är 1,2 miljarder kronor för 2022, oförändrat jämfört med budgeten för 2021.
 • Anslag till regionstyrelsen: 2,7 miljarder kronor för 2022, 2,6 procent mer än i budgeten för 2021.
 • Anslag till tillväxt- och regionplanenämnden:  196 miljoner kronor för 2022, 5,0 procent mer än 2021.  
 • Anslaget till kulturnämnden är 555 miljoner kronor för 2022, 2,7 procent mer än 2021.
 • Anslaget till klimat- och hållbarhetsnämnden är 26 miljoner kronor för 2022 (ny nämnd, ingen jämförelse finns).
 • Inga anslag ges till fastighets‐ och servicenämnden som ansvarar för sina intäkter på affärsmässiga grunder genom avtal med de som nyttjar nämndens tjänster.

Siffrorna är hämtade från Budget 2022 för Region Stockholm. Senare beslut av regionfullmäktige kan innebära att enskilda anslag eller andra belopp justeras.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter