Nyheter

 • 31 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 226 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 82 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Mandatperiodens första beslut i Region Stockholms kulturnämnd

  Den 25 januari sammanträdde Region Stockholms kulturnämnd i sitt första möte för 2023 med nya ledamöter och Erik Persson (S) som ny ordförande. Flera stora beslut fattades gällande inriktning och stöd till länets kulturliv.

  KulturOrganisation och styrning
 • Bussdepåer görs redo för fler elbussar

  Inom de närmaste åren kommer ett stort antal elbussar introduceras i SL-trafiken när nya trafikavtal träder i kraft. För att kunna ta hand om elbussarna behöver depåerna byggas om. Först ut blir Nybodadepån och depån i Gubbängen i södra Stockholm.

  Kollektivtrafik
 • 24 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 308 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 97 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Två miljarder extra föreslås till akutsjukhusen

  Akutsjukhusen i Stockholm ska få två miljarder kronor extra. Samtidigt ska kostnaderna för administration och inhyrd personal minska. Detta enligt ett förslag som Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterade idag.

  Hälso- och sjukvård
 • Östermalmstorgs tunnelbanestation rustad för 50 år framåt

  Nu är arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har trafikförvaltningen förlängt livslängden på stationen med cirka 50 år och säkrat fortsatt trafik på Röda linjen.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholm skänker ambulans till Ukraina

  Region Stockholm har beslutat att skänka en ambulans till Ukraina. Beslutet fattas efter önskemål om bistånd från kommunala sjukhus i Lviv. Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan har förmedlat kontakten mellan sjukhusen och Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • 17 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 405 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 113 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm svarar på Konkurrensverkets ansökan: rimligt och nödvändigt för att trygga vården under pandemin

  Mot bakgrund av den exceptionella situation som rådde i sjukvården under pandemin bestrider Region Stockholm Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift rörande ramavtal för bemanning inom hälso- och sjukvården. Ramavtalen slöts med avtalsstart 1 januari 2022 utan att först annonseras och Konkurrensverket menar att det har inneburit en överträdelse av upphandlingsreglerna.

  Hälso- och sjukvård
 • Femte rapporten: Läget i vården i Region Stockholm

  Den mycket ansträngda situationen i vården i Stockholm över jul- och nyårshelgerna har klart förbättrats under veckan. Trettonhelgen som vi av erfarenhet vet är den helg då belastningen på vården brukar vara som störst, blev lugnare än befarat. Det här är den femte och sista rapporten om vården under jul- och nyårshelgerna för 2022/2023.

  Hälso- och sjukvård
 • Färre förlossningar under 2022

  Antalet förlossningar minskade inom Region Stockholm under förra året. Under året skedde 26 221 förlossningar, vilket är en minskning om 9,1% jämfört med år 2021. Räknat i antal minskade förlossningarna med 2 579 stycken.

  Hälso- och sjukvård
 • 10 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 518 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 91 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny statistik om Stockholms skärgård

  Idag presenterar Region Stockholm uppdaterad statistik om de fjorton kärnöar som är utpekade i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Den bofasta befolkningen på kärnöarna är nu 1 439 personer vilket är en ökning på ca 15 procent på sex år (från år 2015 till år 2021).

  Regional utveckling
 • Fjärde rapporten: Läget i vården i Region Stockholm

  Det mycket ansträngda läget för vården i Stockholm kvarstår inför trettonhelgen. Vården och framför allt akutsjukhusen ser fortsatt effekterna av flera virus som sprids och en hög sjukfrånvaro bland personalen. Fem av sex akutsjukhus är i stabsläge sedan innan julhelgen; det gäller Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus. Situationen vad gäller covid-19 ser något bättre ut med tecken på en minskad belastning för vården.

  Hälso- och sjukvård
 • Det här gäller 2023 om vaccination mot covid-19

  Den 22 december kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Äldre och riskgrupper rekommenderas ytterligare doser med start 1 mars.

  Hälso- och sjukvård
 • 3 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 609 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är ungefär lika många som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm får 84 miljoner för utökning av antalet AT-tjänster

  För att korta vägen till läkarlegitimation har Region Stockholm sedan flera år arbetat med att utöka antalet AT-tjänster (allmäntjänstgöring). Tack vare ett systematiskt arbete av vårdgivarna har antalet tjänster ökat mer än planerat under 2022. Därför får Region Stockholm nu 84 miljoner kronor av Socialstyrelsen.

  Hälso- och sjukvård
 • Tredje rapporten: Läget i vården i Region Stockholm

  Läget i vården i regionen är fortsatt mycket ansträngt. Det är flera virus som covid-19, influensa, RS och vinterkräksjuka som cirkulerar i samhället. Fem av sex akutsjukhus är i stabsläge sedan innan julhelgen; det gäller Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus. Sjukfrånvaro bland våra medarbetare gör situationen än mer ansträngd.

  Hälso- och sjukvård