• Fler utbildningsplatser ska ge fler läkare och specialistläkare

  Genom fler utbildningsplatser för läkares bastjänstgöring ska länets invånare få tillgång till fler läkare. Samtidigt behöver antalet specialister i allmänmedicin öka. Därför ska antalet tjänster för specialisttjänstgöring i allmänmedicin bli fler.

  Hälso- och sjukvård
 • Samverkan ska ge god och nära vård och omsorg

  En gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024 - 2030 har beslutats av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län. Handlingsplanen anger riktningen de närmaste sju åren för att nå en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos invånarna.

  Hälso- och sjukvård
 • Blodgivning den bästa julgåvan

  Varje dygn går det åt ungefär 100 liter blod inom Region Stockholms sjukvård. För att klara behovet behövs fler blodgivare, särskilt inför storhelgerna.

  Hälso- och sjukvård
 • Arrangera kultursommarjobb 2024

  Vill din kommun erbjuda kultursommarjobb för unga? Då kan ni ta del av handledarersättning som kan bidra till att anlita en professionell kulturutövare. 

  Kultur
 • Verksamhetsstöd till 94 kulturaktörer i länet

  Nu har 94 av länets aktörer inom kulturområdet fått beviljat verksamhetsstöd för 2024. Den totala fördelningen av stöd uppgår till drygt 69 miljoner kronor. 

  Kultur
 • 4 januari 2024 öppnar en ny entré på Katarinavägen

  Den 4 januari 2024 öppnar vi en ny ingång till tunnelbanan på Katarinavägen. Katarinavägsentrén kommer att vara öppen under cirka ett år medan vi bygger om huvudentrén på Ryssgården.

  KollektivtrafikProjekt inom bussProjekt inom tunnelbana
 • Nästa steg för förlossningssatsningen

  Arbetsmiljön inom förlossningsvården i Stockholms län ska fortsätta att utvecklas. Den gemensamma satsningen drivs vidare under 2024 och bemanningsläget är klart förbättrat jämfört med när satsningen inleddes senhösten 2021.

  Hälso- och sjukvård
 • De vinner pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2023

  Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism går i år till företaget NU: Nolla Utanförskapet samt till Moses Hadi, huvudansvarig för diskrimineringsärenden på patientnämnden. Priset delades ut vid tisdagens regionfullmäktige.

  Hållbarhet
 • Digital stadsvandring i Sollentuna

  Stockholms läns museum digitala utställningen Sollentuna stories är utformat som en digital stadsvandring som bjuder in besökarna att upptäcka hemliga lager av Sollentuna genom invånarnas egna tankar, minnen och bilder från en plats i förändring.

  Kultur
 • Nytt näringslivsråd möter Stockholmsregionens utmaningar

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion men styrkorna kan inte tas för givna. För att ytterligare stärka näringslivets förutsättningar och den internationella konkurrenskraften bildades idag Stockholmsregionens näringslivsråd.

  Regional utvecklingOrganisation och styrning
 • Besked om förlängning av kliniska forskartjänster

  Region Stockholm utlyser varje år kliniska forskartjänster i samarbete med Karolinska Institutet. Tjänsterna finansierar forskning på halvtid i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nu har 31 kliniska forskare fått besked om förlängning av sina tjänster.

  Forskning och innovation
 • Positiv utveckling i Region Stockholms medarbetarundersökning

  En stor del av Region Stockholms medarbetare tycker att de har ett meningsfullt arbete och ser fram emot att gå till jobbet. Det visar det samlade resultatet från årets medarbetarundersökning. Förbättringar syns i samtliga bolag och förvaltningar.

  Organisation och styrning