Nyheter

 • 4 april: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 137 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 4 färre än vad som rapporterades i förra rapporten för fem veckor sedan. Covid-19 rapporten publiceras en gång i månaden; nästa kommer den 2 maj.

  Hälso- och sjukvård
 • Nytt journalsystem till förlossningsvården i Region Stockholm

  Region Stockholm har nu upphandlat ett nytt journalsystem för graviditets- och förlossningsvård. Cambio har fått förtroendet att leverera systemet Cosmic Birth, som kommer att implementeras på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i regionen.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny nationell tidsplan för anslutning till Nationella läkemedelslistan

  I går beslutade riksdagen att senarelägga kravet på att en vårdgivare ska ha system anslutna till den nationella läkemedelslistan, NLL. Nytt datum blir 1 december 2025. Region Stockholm har arbetat tätt ihop med andra regioner för att få till stånd en senareläggning, och igår 29 mars kom äntligen beskedet att tidsplanen ändras och kravet på att vara ansluten senareläggs.

  Hälso- och sjukvård
 • 7 000 50-åringar tog erbjudande om test för prostatacancer

  För att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer tidigt erbjuder Region Stockholm sedan förra året män som fyller 50 år att delta i Organiserad prostatacancertestning (OPT). Hittills har 19 000 män fått erbjudandet och 7 000 – 36 procent – har lämnat ett PSA-prov.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler får sin sjukvårdskallelse digitalt

  Allt fler patienter får sina kallelser i appen Alltid öppet sedan möjligheten kom för ett år sedan. Fler och fler verksamheter inom Region Stockholm använder e-kallelser, som underlättar för patienten och sparar resurser för vården.

  Hälso- och sjukvård
 • Utökad finansiering till bussterminal i Katarinaberget

  Trafiknämnden föreslog den 22 mars att regionfullmäktige fattar beslut om utökad budget fram till och med november 2023 och ett förnyat genomförandebeslut för projekt Bussterminal Slussen.

  Kollektivtrafik
 • Så går Roslagsbanan vid en förlängning till city

  Den 22 mars 2023 fattade trafiknämnden beslut om lokaliseringsutredningen för Roslagsbanan som slår fast att banan bör gå via Odenplan vid en förlängning till city.

  Kollektivtrafik
 • Dubblat anslag för hållbar upphandling

  Sveriges regioner fördubblar anslagen till det nationella kansli som samordnar arbetet med hållbara upphandlingar. Region Stockholm står värd för kansliet.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Folkhälsan allt bättre i Stockholms län – men skillnaderna stora

  Stockholmarna lever längre, andelen rökare minskar och fler skattar sin egen hälsa som god eller mycket god. Allt färre dör av hjärtinfarkt, stroke och cancer. Men skillnaderna mellan olika grupper i samhället är stora. Det visar Region Stockholms Folkhälsorapport 2023.

  Hälso- och sjukvård
 • Kompetensbrist väntas inom flera branscher i Stockholms län

  Stor brist på yrkesutbildad kompetens väntas inom flera branscher i Stockholmsregionen under de närmaste 10 åren. Störst väntas bristen bli inom vård- och omsorgsyrkena där underskottet prognostiseras till 17 000 personer år 2035.

  Regional utveckling
 • Förslag till inriktning och avtalsmodell för sjukhusavtal 2024

  Den 14 mars beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, om förslag till inriktning och avtalsmodell för de nya sjukhusavtalen som ska börja gälla från 2024. Beslutet innebär att HSN föreslår för regionfullmäktige att godkänna förslaget, vilket förväntas ske i september.

  Hälso- och sjukvård
 • Klart med ny leverantör för sjuktransporter

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tecknat avtal med Premedic Östergötland AB angående den nya sjuktransporttjänsten som startar i mars 2024. Det nya avtalet innebär att tjänsten utvecklas från renodlad transportverksamhet till en sjukvårdstjänst bemannad med vårdpersonal.

  Hälso- och sjukvård
 • Fyra nya högspecialiserade områden till Region Stockholm

  I veckan fattade NHV, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, beslut om tillstånd för fem vårdområden. Inom fyra av dem får Region Stockholm uppdrag: könsdysfori, medfödda metabola sjukdomar, systemisk amyloidos och pacemakerextraktion.

  Hälso- och sjukvård