Nyheter

 • Budget 2024: Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning ska stärkas

  Region Stockholm ska rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Genom kompetenssatsningar och en ny riktning på personalpolitiken ska fler personer stanna kvar i vårdyrket inom Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Nytt projekt - vården ska bli mer delaktig i revisioner

  Primärvårdsnämnden får i uppdrag att tillsammans med relevanta professionsföreningar finansiera och organisera en pilotverksamhet med så kallad Hippokratesrevision inom ett antal vårdcentraler. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Ny samverkan för att förebygga gängkriminalitet

  Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att tillsammans med Stockholms stad utveckla en effektiv samverkan med målet att få fler att lämna gängkriminalitet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas

  Under 2024 förstärks barn- och ungdomspsykiatrin med ytterligare 40 miljoner kronor. Det ska påskynda arbetet med att minska köerna och stärka vårdkedjan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Ny plan för vård av äldre

  Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en ny plan för vården av äldre och det arbetet fortsätter under 2024. Här ska bland annat föreslås hur vårdvalet för geriatrik ska ersättas. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Vaccination mot influensa och covid-19

  Vaccination mot säsongens influensa påbörjas den 7 november. Du som rekommenderas att vaccinera dig mot influensa kan vid samma tillfälle vaccinera dig mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2024: Fortsatt fokus på hållbar regional utveckling

  Det krävs tydliga åtgärder för att få fler att resa kollektivt och klimatsmart.  Investeringar som går till hållbara transporter ska öka och kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetHållbarhetRegional utveckling
 • Budget 2024: En bättre fungerande kollektivtrafik för pendlare

  75 miljoner kronor avsätts permanent från 2024 för att finansiera insatser för en tryggare, säkrare och bättre fungerande pendeltågstrafik. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Budget 2024: Priset på SL-kortet och Waxholmskortet höjs

  Åtgärder som ökar intäkterna krävs för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Därför höjs priset på SL-kortet och Waxholmskortet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november. 

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Budget 2024: Tuffa förutsättningar i ett allvarligt ekonomiskt läge

  Det krävs tydliga ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Det framgår av budget för 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Mer forskning nära primärvården

  Allt fler patienter får sin vård inom primärvården, till exempel på en vårdcentral. Då måste även forskningen följa med ut från sjukhusen. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetForskning och innovationHälso- och sjukvård
 • Budget 2024: Långsiktigt och systematiskt arbete för en robust verksamhet

  Region Stockholm ska ha en förmåga att bedriva samhällskritisk verksamhet under minst tre månader vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Därför fortsätter det långsiktiga och systematiska arbetet för en robust verksamhet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Gestaltade rum för stillhet och för avsked

  För många är den kommande Alla helgons dag en helgdag att minnas nära och kära. Många gravplatser fyller höstmörkret med rader av levande ljus. För den som inte kan ta sig utanför sjukhuset vill vi uppmärksamma några öppna rum för stillhet.

  På sjukhus finns även vårdens rum för avsked med möjlighet för anhöriga att ta ett sista farväl. Med stor omsorg gestaltas dessa olika rum. 

  KulturKultur och hälsaOffentlig konst
 • Se konsten i tunnelbanan

  Vissten du att det visas utställningar under mark? På sju stationer växlar vi konst varje år av både yngre och etablerade konstnärer, svenska och internationella, och i olika tekniker som fotografi, rörlig bild, installation och teckning.

  KulturKollektivtrafikOffentlig konstKonstnär och kulturutövare
 • Regionfullmäktige beslutar om budget 2024 den 7–8 november

  Den 7–8 november debatteras och beslutas budget 2024 för Region Stockholm i fullmäktige. Du kan följa debatten live via länk till webb-TV. Men också läsa aktuella sammanträdeshandlingar samt nyheter om de beslut som tas.

  Organisation och styrning