• Höstens kalendarium fylls på

  Nu är vi på Regionbibliotek Stockholm i full gång med att planera och spika höstens kalendarium. Många programpunkter är redan färdiga och andra kompletteras allt eftersom.

  Bibliotek
 • Skrivtävling för unga i sommar

  I sommar arrangerar Regionbibliotek Stockholm en skrivtävling för unga i åldrarna 14-21 år i samarbete med tidskriften Ponton. 

  Bibliotek
 • Välkommen till vår nya webbplats!

  I början av februari lanserade Region Stockholm en ny webbplats som är gemensam för hela organisationen. I samband med det flyttade även Regionbibliotek Stockholm in på Region Stockholms nya webb.

  Bibliotek
 • Ny bok ska inspirera till skrivande

  Regionbibliotek Stockholm lanserar nu en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.  

  BibliotekKultur
 • Ny bok sammanfattar forskning om biblioteksverksamhet för barn

  Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. En ny forskningsöversikt sammanställd av Regionbibliotek Stockholm sammanfattar de senaste årens forskning om biblioteksverksamhet för och med barn och unga.

  Bibliotek