Nyheter

 • Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari

  Region Stockholm firar Sverigefinnarnas dag genom att flagga med den sverigefinska flaggan på landstingstomten. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

  HållbarhetKulturStöd
 • Svagaste folkökningen i länet på 18 år

  Stockholms läns befolkning ökade med 14 794 personer under 2023 till totalt 2 454 821 i slutet av året. En ökning med 0,6 procent. Procentuellt hade bara Uppsala och Västerbotten en högre folkökningstakt, ändå är det den svagaste ökningen på 18 år.

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Region Stockholm instiftar nytt hållbarhetspris

  Regionstyrelsen har beslutat att inrätta ett nytt hållbarhetspris med fyra kategorier. Priset, som ska delas ut varje år, uppmärksammar viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.  

  Hållbarhet
 • De vinner pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2023

  Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism går i år till företaget NU: Nolla Utanförskapet samt till Moses Hadi, huvudansvarig för diskrimineringsärenden på patientnämnden. Priset delades ut vid tisdagens regionfullmäktige.

  Hållbarhet
 • Ny lägesbild: Kapaciteten i länets elnät måste förstärkas rejält till 2030

  Effektbehovet för el förväntas öka med 30 procent till 2030 i Stockholms län. Utbyggnadsplaner finns men osäkerheterna kring genomförandet är många. Nu krävs bred samverkan så att förstärkningar i elnätet kan färdigställas i tid. 

  Regional utvecklingOrganisation och styrningHållbarhet
 • Budget 2024: Fortsatt fokus på hållbar regional utveckling

  Det krävs tydliga åtgärder för att få fler att resa kollektivt och klimatsmart.  Investeringar som går till hållbara transporter ska öka och kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetHållbarhetRegional utveckling
 • Ny strategi för effektivare hantering av berg- och jordmassor

  Det behövs stora mängder berg- och jordmassor för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. I dag återvinns massorna i alltför låg utsträckning och körs i stället långt bort och läggs på hög. Nu har Region Stockholm tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en ny strategi för en mer klimatsmart hantering av massorna.

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Järfälla kommun får Region Stockholms cykelpris 2023

  Järfälla kommun tilldelas priset ”Årets cykelprestation 2023” för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling. Kommunen har bland annat byggt ut 1,4 kilometer av det regionala cykelvägnätet, arbetat för ökad vintercykling och satsat på nya cykelparkeringslösningar.

  HållbarhetRegional utveckling
 • 15 juli uppmärksammas tornedalingarnas dag

  Den 15 juli är det tornedalingarnas dag och då hissar Region Stockholm Meänflaku, tornedalingarnas flagga, utanför landstingshuset. Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och deras språk heter meänkieli.

  Hållbarhet
 • Positiva resultat för Region Stockholms miljö- och klimatarbete

  Region Stockholms miljö- och klimatarbete tar tydliga kliv framåt. En ny rapport visar bland annat att regionen uppnådde nivån 56 procent förnybara drivmedel i all kollektiv sjötrafik år 2022, en ökning från 20 procent 2019. Detta trots att det länge varit svårt att få fram förnybara drivmedel inom området.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Gröna obligationer bidrog till lägre utsläpp

  Nu är 2022 års rapportering av Region Stockholms gröna obligationer, Green Bond Impact Report klar. Rapporten visar att finansieringen har gjort det möjligt för Region Stockholm att undvika utsläpp på 10 500 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

  HållbarhetEkonomi och budget
 • Årets eldsjäl för livslång miljögärning

  Det var inte länge sen han fick Naturskyddsföreningen att miljömärka kollektivtrafiken med Bra miljöval. Men Johan Böhlin, hållbarhetsstrateg på Trafikförvaltningen, belönas framför allt för 20 års passionerat miljöarbete som bland annat gjort Region Stockholm världsledande inom fossilfri kollektivtrafik.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Årets miljöpris för återbruk av it-material

  Jenny Fredriksson Heikkilä får miljöpriset 2023 för återbruk av it-material via Återbruksportalen, en app där användarna på Karolinska universitetssjukhuset själva kan skänka och hitta kontorsmöbler och it-utrustning.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Kollektivtrafikens hållbarhetsredovisning 2022: Elektrifiering och energieffektivisering nästa steg för att minska klimatpåverkan

  I regionens hållbarhetsredovisning för kollektivtrafiken 2022 kan du läsa vad som gjorts inom områdena miljö, energi, trygghet, tillgänglighet och buller. För att kunna nå utsläppsmålen till år 2030 startades under året uppdraget Grön omställning, där målet är att ta fram en handlingsplan som bidrar till att effektivisera energianvändandet.

  HållbarhetKollektivtrafik
 • Fokus på hållbar kollektivtrafik när EU-representanter besökte Stockholm

  Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU anordnade Region Stockholm en båttur runt Slussen för omkring 100 generaldirektörer och EU-representanter som arbetar med samhällsutveckling. Från båten kunde de blicka ut över det pågående tunnelbaneutbygget, som väntas vara klart 2030.

  HållbarhetKollektivtrafik
 • Region Stockholms hållbarhetsbokslut för 2022

  För att samla hållbarhetsarbetet på en koncernövergripande nivå har arbetet sammanställts i ett första hållbarhetsbokslut. Bokslutet visar på ett hållbarhetsarbete i framkant, men där mycket arbete också kvarstår.

  Hållbarhet