Ny rapport om levande musik i barnsjukvården

Inom barnsjukvården kan musiken fungera avledande eller distraherande, men den kan också göra barn mer aktiva och skapa en mer normaliserad upplevelse under en sjukhusvistelse.

Positiva effekter för familjer och personal

Under covid-19 pandemin, då flera ordinarie verksamheter som till exempel lekterapin ställdes in på grund av smittorisk, kunde levande musik innebära en stund för återhämtning och lindring, för barnfamiljer såväl som för personal.

Det visar en ny rapport av fil.dr. Louise Eulau, forskare och studierektor vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm: Må bättre med musik.

– Musik kan väcka många känslor, den går rakt in. Ett visuellt konstverk man kan välja att vända sig bort ifrån, om man befinner sig i allmänna utrymmen som exempelvis en sjukhusentré.

Trots att följeforskningen genomfördes under pandemin, så beskriver intervjuade föräldrar många varma, ljusa stunder som en följd av den levande musiken och interaktionen med musikerna. Musikerna lyckades förmedla något väldigt fint, trots att de bar skyddsutrustning, vilket jag tycker är fantastiskt under rådande omständigheter, säger Louise Eulau.

Studien visar på positiva effekter för både personal och familjer. Författaren problematiserar också vilken roll som musikerna kom att ha på avdelningarna i förhållande till personalen. Rapporten visar bland annat att sjukhusclownerna – som är etablerade inom barnsjukvården – sågs som en viktig resurs för att distrahera barnen, men att personalen inte bjöd in musikerna i det interprofessionella teamet på samma sätt som clownerna. Musikerna sågs i stället som en sidoresurs. Louise Eulau menar att det handlar om att bygga en kunskap om hur man kan använda musik som en vårdresurs.

– Sjukhusmusiker är väldigt inkännande och kan fånga in ett brett spektrum av känslor. Insikten om att musikerna inte betraktades som en integrerad vårdresurs skapade en medvetenhet om de föreställningshorisonter som finns hos oss alla. Det ska inte ses som något negativt, men är en viktig kunskapslucka som vi vill belysa.

Må bättre med musik – musik i barnsjukvården

Utgiven av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm

  • Bilaga A Meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet och tema
  • Bilaga B Enkäter, frågeformulär och intervjuguider 

Rapporten Må bättre med musik kommer att presenteras vid ett webbinarium 21 mars 2024 med fokus på kultur och hälsa, arrangerat av Region Stockholms kulturförvaltning. En textad inspelning kommer att publiceras på i Play-kanalen Region Stockholm Kultur.

Kunskapswebbinarium Vad vet vi om sambanden mellan kultur och hälsa?

Louise Eulau

Louise Eulau är studierektor för utbildning på grundnivå vid Sophiahemmet Högskola. Hennes forskning är inriktad på musiken i relation till det mänskliga mötet, personcentrerad vård, omvårdnadens estetik och musikterapi där ökat välbefinnande för människor i vården står i centrum. 

Projekten med musik i barnsjukvården och sjukhusclowner är två exempel på kulturinsatser i vården som möjliggjorts med Projektstöd kultur och hälsa.

Läs mer om kulturinsatser i vården med Projektstöd kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa samlar och sprider information om evidensbaserad forskning och hälsofrämjande insatser i vården. 

Kontakta Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Fler nyheter