Innovation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter och därmed stärka tillväxten i regionen.

Många innovationer skapas av våra medarbetare, men också av företag och innovatörer. Det gemensamma målet är att ta fram innovativa metoder, produkter och tjänster som förbättrar för patienter, resenärer, verksamheter och medarbetare.

Om innovation i Region Stockholm

För dig som medarbetare

Om du är anställd i Region Stockholm, och antingen vill dela en idé eller berätta om ett behov som du har identifierat i ditt arbete, använder du dig av Kontaktformulär innovationer medarbetare Region Stockholm 

Du får återkoppling på kontaktformuläret från någon av innovationsverksamheterna inom 12 dagar.

Din idé kan även utvecklas med stöd av Innovationsfonden,  läs mer om  Region Stockholms Innovationsfond.

Kontakt för dig som medarbetare

Region Stockholms Innovationsverksamhet bedrivs via den samordnande innovationsenheten på regionledningskontoret samt genom innovationskontor som finns etablerade på olika platser, kontakta gärna någon av dessa med frågor och funderingar. 

Region Stockholm Innovation 
DS Innovation - DSNet
SLSO Idé och innovation (regionstockholm.se)
TioHundra Tankesmedjan – från idé till innovation
Karolinska Sjukhuset Innovation
MediCarrier AB – Varuförsörjning när den är som bäst
Södersjukhuset 
Södertälje Sjukhus 
S:t Eriks Ögonsjukhus Laurence Querat
Locum - Håkan Wilken 
AISAB - Veronica Vicente 
Trafikförvaltningen - Jens Plambeck 
Kulturförvaltningen - Elisabeth Wengström 
Folktandvården - Fadi Al Sammak

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?