Innovation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter och därmed stärka tillväxten i regionen.

Många innovationer skapas av våra medarbetare, men också av företag och innovatörer. Det gemensamma målet är att ta fram innovativa metoder, produkter och tjänster som förbättrar för patienter, resenärer, verksamheter och medarbetare.

Om innovation i region Stockholm

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?