Innovation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter och därmed stärka tillväxten i regionen.

Många innovationer skapas av våra medarbetare, men också av företag och innovatörer. Det gemensamma målet är att ta fram innovativa metoder, produkter och tjänster som förbättrar för patienter, resenärer, verksamheter och medarbetare.

Om innovation i Region Stockholm

Vill du bli innovationsambassadör?

Att fånga upp goda idéer som finns bland vårdens många medarbetare är en uppgift för innovationsambassadörerna. En insats som bidrar till att idéer snabbare blir till nytta.

När man får en bra idé är det inte alltid lätt att veta om den skulle kunna förverkligas och hur det i så fall skulle gå till. Region Stockholm Innovation har utbildat ett antal medarbetare inom hälso- och sjukvården i idéutveckling. Dessa innovationsambassadörer fångar upp idéer som finns bland sina kollegor och hjälper idégivare att få kontakt med Region Stockholm Innovation. Deras insatser gör att bra idéer snabbare kan bli nya produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter och medarbetare.

Kontakta gärna Region Stockholm Innovation om du vill veta mer eller om du själv är intresserad av att bli en innovationsambassadör.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?