Region Stockholm som arbetsgivare

Lättläst Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbast växande region.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Region Stockholm är en verksamhet i ständig rörelse med ett livsviktigt uppdrag. Våra 45 000 kvalificerade medarbetare är den viktigaste tillgången för att lyckas med vårt uppdrag. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Region Stockholm kännetecknas av öppenhet, pålitlighet, kompetens och samverkan.

Region Stockholm vill vara en attraktiv och
hållbar arbetsgivare som erbjuder en trygg och tillgänglig verksamhet som svarar mot invånarnas behov idag och i framtiden.

Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

Medarbetarpolicyn är tillika Region Stockholms arbetsmiljöpolicy och anger styrande principer för medarbetare och chefer samt hur Region Stockholm ska agera som arbetsgivare. Principerna är utformade utifrån ett helhetsperspektiv med syfte att Region Stockholm ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Region Stockholms medarbetarpolicy

I Region Stockholms verksamheter får alla växa, ges möjlighet att utvecklas och att kunna göra skillnad för invånarna.

medarbetare sjukvård man

Region Stockholm ska vara en inkluderande och trygg arbetsgivare

Vi arbetar tillsammans för ett utvecklande, inkluderande och hållbart arbetsliv. Vi tar tillvara förmågor samt värdesätter och respekterar varandras olikheter. Region Stockholm har kollektivavtal som säkerställer trygga och goda arbetsvillkor. Lönebildningen är tydlig och icke-diskriminerande, lönen är individuell, differentierad och utgår ifrån gällande avtal.

En förutsättningför att lyckas med uppdragen är
kompetens, samarbete och dialog.

Tillsammans utvecklar vi verksamheten 

Tillsammans utvecklar vi verksamheten och gör skillnad för regionens invånare. Verksamheterna ska kännetecknas av tillit, kvalitet och säkerhet, där vi arbetar med ständiga förbättringar och lär av det som går fel. Vi skapar delaktighet. En förutsättning för att lyckas med uppdragen är kompetens, samarbete och dialog.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?