Nyheter

 • 7 juni: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 129 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 65 färre än vad som rapporterades i förra rapporten i början av maj.

  Hälso- och sjukvård
 • Toppbetyg för KI-Region Stockholm i utvärdering om universitetssjukvården

  KI-Region Stockholm uppfyller bäst kvalitetskriterierna i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården (USV). Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning och samverkan med patienter och närstående lyfts fram.

  Hälso- och sjukvård
 • Färre tungbandsklipp på spädbarn med amningsproblem

  Spädbarn med kort tungband kan i vissa fall behöva genomgå en operation för att amningen ska fungera. Men operationen ska inte göras i onödan. Genom ett systematiskt förbättringsarbete har antalet tungbandsklipp nästan halverats under 2020-2022.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm får fem nya tillstånd för högspecialiserad vård

  I veckan fattade NHV, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, beslut om tillstånd för sju vårdområden. Inom fem av dem får Region Stockholm uppdrag: Resttillstånd efter polio, tarmrehabilitering av barn, avancerad bäckenkirurgi, svåra hudsymtom och vård vid tarmsvikt hos vuxna.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Kollektivtrafikens hållbarhetsredovisning 2022: Elektrifiering och energieffektivisering nästa steg för att minska klimatpåverkan

  I regionens hållbarhetsredovisning för kollektivtrafiken 2022 kan du läsa vad som gjorts inom områdena miljö, energi, trygghet, tillgänglighet och buller. För att kunna nå utsläppsmålen till år 2030 startades under året uppdraget Grön omställning, där målet är att ta fram en handlingsplan som bidrar till att effektivisera energianvändandet.

  HållbarhetKollektivtrafik
 • Delårsrapport: Resandet med kollektivtrafiken under budgeterad nivå men trafikförvaltningen gör ändå plusresultat

  Trafiknämnden har den 23 maj godkänt trafikförvaltningens och förvaltning för utbyggd tunnelbanas rapporter för första tertialet 2023. Resultatet för trafikförvaltningen fram till och med april uppgår till 126 miljoner kronor, vilket är bättre än förväntat. Det beror delvis på viten som betalats in på grund av störningar i SL-trafiken och lägre kostnader för drivmedel.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholm medverkar på Järvaveckan

  Järvaveckan är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att bygga broar mellan invånare, myndigheter, politiker, företag och civilsamhälle. Årets tema är ”Morgondagens Sverige” och Region Stockholm medverkar med aktiviteter som har fokus på vård, hälsa och jobb.

  Organisation och styrning
 • I år kan ungdomarna ha sommarlovsbiljetten i mobilen

  Även i år får ungdomar resa kostnadsfritt med SL under sommarlovet. Ungdomarna får brev med en personlig värdekod och kan hämta biljetten till sin mobil eller ett SL-kort.

  Kollektivtrafik
 • Fokus på hållbar kollektivtrafik när EU-representanter besökte Stockholm

  Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU anordnade Region Stockholm en båttur runt Slussen för omkring 100 generaldirektörer och EU-representanter som arbetar med samhällsutveckling. Från båten kunde de blicka ut över det pågående tunnelbaneutbygget, som väntas vara klart 2030.

  HållbarhetKollektivtrafik
 • Resultat efter årets första tre månader

  Resultatet för perioden belastas med inflationseffekten på pensionsskulden med drygt 2 700 miljoner kronor vilket också är den främsta förklaringen till Region Stockholms resultat på -2 115 miljoner kronor.

  Ekonomi och budget
 • Nya innovationsprojekt beviljas medel

  Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt åttonde år och 28 nya projekt har nu beviljats medel för utveckling av innovativa metoder, processer och produkter - ofta kopplat till digitalisering.

  Forskning och innovation
 • Samarbete för fler arbetstillfällen i filmbranschen i länet

  Filmbranschens har stort behov av arbetskraft både kvalificerade roller och instegsjobb. Genom ett samarbete mellan Film Stockholm AB, Arbetsförmedlingen Kultur Media och Stockholms stad anordnades ett evenemang för att matcha arbetssökande och arbetsgivare inom filmbranschen.

  Kultur
 • Region Stockholms hållbarhetsbokslut för 2022

  För att samla hållbarhetsarbetet på en koncernövergripande nivå har arbetet sammanställts i ett första hållbarhetsbokslut. Bokslutet visar på ett hållbarhetsarbete i framkant, men där mycket arbete också kvarstår.

  Hållbarhet
 • Positivt resultat för Region Stockholm 2022

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 4 965 miljoner kronor 2022, vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlande skatteintäkterna. Det överstiger de två procent som enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation motsvarar en god ekonomisk hushållning. Årsredovisningen beslutades av regionfullmäktige den 9 maj 2023.

  Ekonomi och budget