Nyheter

 • Fall av mässling i Stockholms län

  I Stockholms län har några fall av mässling upptäckts de senaste veckorna. Sverige har ett gott skydd mot mässling i befolkningen, men det är viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. 

  Hälso- och sjukvård
 • Så ska regionens prehospitala vård utvecklas

  Nu tas flera steg för att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i länet. En successiv övergång till att driva all vägburen ambulanssjukvård och jour- och akutläkarbilsverksamhet inom ramen för regionägd verksamhet samt att psykiatriambulansen finns tillgänglig dygnet runt är exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om under tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Kraftig minskning av kostnaderna för inhyrd bemanning i Region Stockholm

  Region Stockholm vill prioritera satsningar på egna medarbetare och investera i arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Från och med mars 2023 har andelen inhyrd bemanning kraftigt reducerats i regionen. Kostnaderna för den inhyrda bemanningen har därmed minskat med ungefär 32 procent mellan mars- juli 2023, motsvarande 162 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Minskningen av den inhyrda bemanningen i Region Stockholm kommer att fortsätta under hösten.

  Hälso- och sjukvård
 • Tätare samarbete i förlossningsvården i sommar

  På sommaren föds ofta många barn samtidigt som vårdens medarbetare har sina sommarledigheter. För att kunna ta emot alla blivande sommarmammor har de sju förlossningsklinikerna i Stockholms län arbetat tätare tillsammans. Det har gjort sommarens förlossningsvård mer stabil och förutsägbar, även de dagar då många barn föddes samtidigt.

  Hälso- och sjukvård
 • Maria Ohlson Andersson ny närsjukvårdsdirektör och förvaltningschef för SLSO

  Regionstyrelsen har idag beslutat att tillsätta Maria Ohlson Andersson som närsjukvårdsdirektör och förvaltningschef för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Hon kommer närmast från en roll som primärvårdschef i Region Skåne. Maria Ohlson Andersson tillträder sin roll den 11 december.

  Organisation och styrning
 • Pia Bornevi ny chef för patientnämndens förvaltning

  Regionstyrelsen har idag beslutat att tillsätta Pia Bornevi som ny förvaltningschef för patientnämndens förvaltning. Hon kommer närmast från en roll som förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun.

  Organisation och styrning
 • Katarina Back ny chefsjurist i Region Stockholm

  Regiondirektören har beslutat att utse Katarina Back till ny chefsjurist i Region Stockholm. Katarina Back kommer närmast från rollen som högsta tjänstemannachef inom Utbildningsdepartementet där hon ansvarar för departementets juridiska frågor och råd till statsråden.

  Organisation och styrning
 • Zilla Jonsson ny HR-direktör i Region Stockholm

  Nu är det klart att Zilla Jonsson utses till ny HR-direktör i Region Stockholm. Zilla Jonsson kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på Danderyds Sjukhus AB.

  Organisation och styrning
 • Med anledning av höjningen av terrorhotnivån

  Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. Oavsett vilken terrorhotnivå som gäller i Sverige arbetar regionen kontinuerligt med beredskap inför allvarliga händelser och samhällsstörningar. Det finns en väl etablerad organisation och planering samt en nära samverkan med myndigheter och övriga aktörer.

  Organisation och styrning
 • Nu är sommarens arbeten på Söderströmsbron klara

  De planerade arbetena på Söderströmsbron är nu färdiga. Sommarens arbeten gick som planerat och tunnelbanetrafiken går som vanligt mellan Slussen och Gamla stan igen.

  Kollektivtrafik
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 33

  På veckans chefläkarmöte framgick att läget fortsatt är stabilt på akutsjukhusen. Till och från är läget mer ansträngt men det är hanterbart.

  Hälso- och sjukvård
 • Mats Andersson blir chefsförhandlare i Region Stockholm

  Mats Andersson har anställts som chefsförhandlare. Rollen innebär bland annat att representera Region Stockholm i förhandlingar, exempelvis kring infrastruktursatsningar som Sverigeförhandlingen eller Stockholmsöverenskommelsen.

  Organisation och styrning
 • Pontus Holm ny koordinator för Life science-programkontor

  Region Stockholm har anställt Pontus Holm som ny programkoordinator Life science i Region Stockholm. Han kommer närmast från en roll som departementssekreterare vid klimat- och näringslivsdepartementet och arbetar idag i regeringens Life science-kontor med särskilt fokus på industriaspekter. Pontus Holm börjar sin anställning på Region Stockholm den 5 oktober.

  Organisation och styrning
 • Victoria Hörnedal ny VD för Locum AB

  Styrelsen för Locum har utsett Victoria Hörnedal till ny VD för Locum AB. Victoria Hörnedal kommer närmast från Region Västmanland och uppdraget som förvaltningsdirektör och programchef för byggnationen av det nya akutsjukhuset i Västerås.

  Organisation och styrning
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 32

  På veckans chefläkarmöte framgick att situationen på akutsjukhusen i region Stockholm är förhållandevis stabil. Nu öppnas också successivt fler vårdplatser efter sommaren.

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 31

  På veckans chefläkarmöte, för vecka 31, konstaterades att läget fortsatt är stabilt på akutsjukhusen. Akutmottagningarna har stundtals högt tryck men det är hanterbart. Jämfört med förra sommaren är situationen överlag lugnare.

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 30

  På veckans chefläkarmöte, för vecka 30, konstaterades att läget fortsatt är stabilt på akutsjukhusen. Akutmottagningarna har stundtals högt tryck men det är hanterbart. Jämfört med förra sommaren är situationen överlag lugnare.

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 29

  På veckans chefläkarmöte konstaterades att läget just nu är stabilt på akutsjukhusen. Trots överbeläggningar på en del håll är situationen hanterbar. Under helgen sökte sig fler till akutsjukhusen men under veckan har läget stabiliserats.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu går Gröna linjen på Söderströmsbron igen

  Tågen på Gröna linjen går nu åter på Söderströmsbron efter en veckas avstängning. Nattarbeten på bron fortsätter påverka Gröna och Röda linjen.

  Kollektivtrafik