Roslagsbanan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under flera år har SL rustat och byggt ut banan för att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i den växande delen av nordöstra Storstockholm. Vi utreder en förlängning av Roslagsbanan till city och testar banans nya tåg. Med ökad säkerhet, fler sträckor med dubbelspår, en helt ny depå och nya tåg skapar vi en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi utreder hur en förlängning av Roslagbanan till city kan göras på bästa sätt. De nya tågen testkörs på banan samtidigt som vi bygger om plankorsningarna vid Enebyberg och Frescati.

Syfte

Allt arbete för och längs med Roslagsbanan syftar till att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten. När banan går till city blir det enklare att resa mellan centrala Stockholm och kommunerna i nordöstra regionen.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser med eller bor nära Roslagsbanan påverkas av våra arbeten. Våra byggarbeten kan ibland orsaka buller, damning och avstängda vägar. 2022 kommer beslut fattas kring förlängningen av Roslagsbanan till city.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Det här är Roslagsbanan 

Roslagsbanan har idag dagligen cirka 50 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 39 stationer. Arninge som öppnade 2021 blev banans senaste tillskott. 

Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Antalet resenärer ökar i takt med att kommunerna i nordöstra Storstockholm växer. I den växande regionen är en attraktiv och klimartsmart Roslagsbana en förutsättning.

Karta över Roslagsbanan

Roslagsbanans utbyggnad

I Roslagsbanans utbyggnad, som pågått sedan 2010, har vi byggt cirka 22 kilometer dubbelspår där tågen nu kan mötas. Vi rustar upp stationer, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. De tåg som idag rullar på Roslagsbanan är upprustade och de första av de helt nya tågen har kommit till Sverige och genomför tester på banan. För att vi ska kunna underhålla och städa de nya tågen har vi byggt en helt ny depå i Molnby i Vallentuna. Samtidigt har vi rustat depåerna i Mörby samt Stockholms östra där dagens tåg står när de inte är ute på banan. 

Med fler sträckor med dubbelspår, nya tåg och säkrare övergångar är det möjligt att i framtiden ha en tätare trafik med färre störningar på Roslagsbanan. Målsättningen är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande. 

Läs mer om vad vi gör under respektive del och vad vi redan har gjort här.

När Stockholm växer behöver fler kunna åka kollektivt så att vi kan fortsätta att bidra till en sammanhängade region där miljön står i fokus.

Dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår där tågen var tvungna att vänta in varandra på speciella mötesspår. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår, det vill säga två parallella spår, innebär att tågen kan passera varandra utan hinder. Trafiken blir mindre störningskänslig, den blir punktligare, och med fler tåg kan trafiken också gå tätare så att du som resenär får en bekvämare resa med mindre trängsel.

Roslagsbanan till city

Region Stockholm utreder nu hur Roslagsbanan kan förlängas i tunnel från station Universitetet till T-Centralen. Utbyggnaden möjliggör kortare restider till och från nordostkommunerna och avlastar tunnelbanan på en hårt belastad sträcka. Läs mer om projektet och den cirka fyra kilometer långa tunneln

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?