Storregional samverkan inom östra Mellansverige

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionerna i östra Mellansverige samverkar för att kunna dra nytta av varandras styrkor och utvecklas optimalt. Den gemensamma strategin har namnet ÖMS 2050.

De sju länen i östra Mellansverige; Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland utgör en i flera avseenden sammanlänkad enhet, med en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Tillsammans med Mälardalsrådet samverkar regionerna för att bidra till en positiv utveckling i länen, där samverkan och storregional planering inom östra Mellansverige ska förbättra invånarnas livsvillkor och näringslivets förutsättningar inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter.

Östra Mellansveriges territorium täcks in av sju regionala utvecklingsstrategier eller planer. En samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat, såväl i det regionala arbetet som i samverkan med den nationella nivån och EU-nivån.

Strategisk inriktning i ÖMS 2050

• Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
• Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa
  kollektivtrafiklägena
• Länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser
• Stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra
  storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
• Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning

Hur går utvecklingen i östra Mellansverige

Varje år följs ett antal av de nio utvalda indikatorerna i ÖMS 2050 upp för att följa utvecklingen i östra Mellansverige. 2019 gjordes en nollmätning, som du finner längre ner på sidan, och under 2020 pågår arbetet med att följa upp utvalda indikatorer.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?