Nyheter

 • 8 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 384 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 12 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2023

  Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. Nu har förslagen gått ut på remiss till länets kommuner och funktionshindersorganisationer där de får tycka till.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021. Årets budgeterade resultat var en miljon kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké 2021.

  Ekonomi och budget
 • Det här gäller för covid-19-provtagning

  Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Trots en rad åtgärder där Region Stockholm ökat kapaciteten ökar efterfrågan på covid-provtagning ännu snabbare. Därför har vi tillfälligt ändrat rekommendationen för vilka som ska provta sig och prioriterar dem som har symtom vid provtagning. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

  Hälso- och sjukvård
 • Regionen kraftsamlar mot pandemin

  Med en ny kampanj med namnet Hela Stockholm mot pandemin, kraftsamlar regionen för att få fler invånare att välja vaccination mot covid-19 och följa andra rekommendationer för att minska smittspridning. Kampanjen bygger på samarbete och involvering av kommuner, företag, organisationer och civilsamhället.

  Hälso- och sjukvård
 • Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

  Regional utveckling
 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • SL öppnar framdörrarna den 9 februari

  Den 9 februari välkomnar SL återigen resenärer ombord via bussarnas framdörrar. Beslutet gäller för hela SL-trafikens omkring 2 200 bussar.

  Kollektivtrafik
 • Kortare dosintervall mellan andra och tredje dosen

  I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att rekommendera kortare tid mellan den 2:a och påfyllnadsdosen börjar Region Stockholm nu att erbjuda allt fler möjlighet att boka sin påfyllnadsdos redan tre månader efter tagen andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2022: Att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken

  Pandemin har slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholms län. Ett minskat resande har resulterat i lägre intäkter samtidigt som de statliga bidragen inte har räckt till för att täcka regionens kostnader för att köra halvfulla bussar, båtar och tåg i syfte att undvika trängsel. Det är viktigt att nu få tillbaka resenärerna till en trygg, attraktiv och punktlig kollektivtrafik. Det framgår av regionstyrelsens förslag till budget 2022.

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Grönt ljus för renoveringen av Norra Danviksbron

  Trafiknämnden har godkänt genomförandeavtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad för renoveringen av Norra Danviksbron. Avtalet reglerar detaljerna kring fördelningen av ansvar och kostnader mellan parterna. De första arbetena planeras att ta vid 2022. 

  Kollektivtrafik
 • Tvist om signalsystem avgjord i skiljenämnd

  Tvisten rörde huruvida SL hade rätt att häva ett avtal avseende leverans av signalsystem. Skiljenämnden har avgjort tvisten till fördel för Hitachi Rail.

  Kollektivtrafik
 • Ny förlossningsklinik 2023 på S:t Göran och ökad ersättning för förlossningar

  För att utöka antalet vårdplatser inom förlossningsvården i Region Stockholm, föreslår nu hälso- och sjukvårdsförvaltningen att den planerade öppningen år 2026 av en ny förlossningsklinik ska tidigareläggas. Under 2023 föreslås en klinik öppna på S:t Görans sjukhus, med plats inledningsvis för cirka 2000 förlossningar per år. Förvaltningen föreslår också att vårdgivarnas ersättning per förlossning höjs med 5 000 kronor från årsskiftet.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2022: Strukturerad styrning

  Fortsatta effektiviseringar av administration och lokaler krävs för att ge större utrymme till kärnverksamheten. Fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning ska effektivisera sina processer med uppdraget att mot ersättning tillhandahålla it och servicetjänster inom koncernen. Detta för att möjliggöra för övriga nämnder och bolag att fokusera på sina kärnverksamheter.

  Ekonomi och budget
 • Tunnelbaneavtal förlängs i väntan på ny upphandling

  Trafiknämnden i Region Stockholm har i dag fattat beslut om att förlänga det befintliga avtalet med MTR Tunnelbanan för driften av tunnelbanan. Förlängningen sker i väntan på den nya upphandlingen för tunnelbanans drift från år 2025 och framåt.

  Kollektivtrafik
 • Regionfullmäktige beslutar om budget 2022 den 16 - 17 november

  Den 16 - 17 november debatteras och beslutas budget 2022 för Region Stockholm i fullmäktige. Du kan följa debatten live via länk till webb-TV. Men också läsa aktuella sammanträdeshandlingar samt nyheter om de beslut som tas. 

  Ekonomi och budget
 • 6 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå. Två doser vaccin krävs för att skydda mot svår sjukdom av den mer smittsamma deltavarianten av viruset som nu dominerar i länet. Regionen har förkortat dosintervallet och kommer även börja vaccinera 16-17-åringar med start nästa vecka för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten. Invånare i länet uppmanas lämna blod då det råder blodbrist.

  Hälso- och sjukvård