Nyheter

 • 12 juli: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 174 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 9 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 29 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade fortsatt hög beläggning vid länets sjukhus under veckans chefläkarmöte. De flesta vårdgivarna rapporterar ett något förbättrat läge jämfört med föregående vecka. Samtliga sjukhus utom Norrtälje sjukhus är i normalläge.

  Hälso- och sjukvård
 • 26 augusti: Tionde rapporten om sommarens vård

  Nu förbättras läget i hälso- och sjukvården vecka för vecka i takt med att fler medarbetare kommer tillbaka efter ledighet. Det innebär till exempel fler öppna vårdplatser vid akutsjukhusen och fler vårdplatser inom geriatriken. Den här veckan har akutsjukhusen ökat med nästan 290 fler disponibla vårdplatser. 

  Hälso- och sjukvård
 • Klart med tidtabellsförändringarna för 2023

  Den 20 oktober informerades Trafiknämnden om de förändringar som sker när SL-trafiken börjar gå enligt 2023 års tidtabeller den 11 december.

  Hälso- och sjukvård
 • 23 augusti: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 260 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är samma antal patienter som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Hur kan Stockholms kollektivtrafik se ut 2050?

  Kollektivtrafikplan 2050, trafikförvaltningens och regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling, är nu helt klar. Den visar på vad regionen behöver göra för att klara av ett Stockholm som växer. Trafiknämnden har den 21 juni godkänt planen.

  Kollektivtrafik
 • Positiva resultat från graviditetsenkäten

  Under 2022 har andelen kvinnor i Region Stockholm som tycker att de fått sina vårdbehov helt och hållet tillgodosedda under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen ökat med närmare 40 procent jämfört med året innan. 

  Hälso- och sjukvård
 • Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset innebär ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är att på sikt skapa en gemensam biobank i hela Region Stockholm. Detta är också ett viktigt steg som driver arbetet framåt att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

  Forskning och innovation
 • 8 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 384 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 12 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2023

  Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. Nu har förslagen gått ut på remiss till länets kommuner och funktionshindersorganisationer där de får tycka till.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021. Årets budgeterade resultat var en miljon kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké 2021.

  Ekonomi och budget
 • Rädsla för biverkningar gör att färre 18–29 åringar vaccinerar sig mot covid-19

  Origo Group har på uppdrag av Region Stockholm genomfört en undersökning om inställningen till vaccination mot covid-19 bland 18–29 åringarna. Den visar att de två största anledningarna till att den här åldersgruppen har lägre vaccinationsgrad är att de är rädda för biverkningar och att de tror inte de blir smittade och sjuka. 

  Hälso- och sjukvård
 • Regionen kraftsamlar mot pandemin

  Med en ny kampanj med namnet Hela Stockholm mot pandemin, kraftsamlar regionen för att få fler invånare att välja vaccination mot covid-19 och följa andra rekommendationer för att minska smittspridning. Kampanjen bygger på samarbete och involvering av kommuner, företag, organisationer och civilsamhället.

  Hälso- och sjukvård
 • Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

  Regional utveckling
 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • SL öppnar framdörrarna den 9 februari

  Den 9 februari välkomnar SL återigen resenärer ombord via bussarnas framdörrar. Beslutet gäller för hela SL-trafikens omkring 2 200 bussar.

  Kollektivtrafik
 • Kortare dosintervall mellan andra och tredje dosen

  I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att rekommendera kortare tid mellan den 2:a och påfyllnadsdosen börjar Region Stockholm nu att erbjuda allt fler möjlighet att boka sin påfyllnadsdos redan tre månader efter tagen andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • Vårdplatser i Region Stockholm

  Ibland diskuteras antalet vårdplatser och om de ökar eller minskar. Inte sällan görs jämförelser med andra regioner och länder. Men att jämföra är inte så lätt. Antalet vårdplatser i Region Stockholm har ökat de senaste åren men siffrorna måste ställas i relation till vad som krävs inom olika vårdformer och att vårdtider minskar därför att vården har blivit snabbare genom nya landvinningar och bättre diagnostik. Här förklarar vi lite mer om hur det ser ut i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård