Nyheter

 • 20 december: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 630 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 108 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Klart med tidtabellsförändringarna för 2023

  Den 20 oktober informerades Trafiknämnden om de förändringar som sker när SL-trafiken börjar gå enligt 2023 års tidtabeller den 11 december.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2023: Tuffa ekonomiska förutsättningar i en orolig tid

  Region Stockholm går in i 2023 med ett utmanande ekonomiskt läge. Hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ska utformas utifrån invånarnas behov och resurserna ska användas där de gör mest nytta. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6–7 december.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Nytt avtal för patientsäker uppföljning av läkemedelsförskrivning

  Den 1 januari 2023 kommer ett nytt avtal om arbetsplatskod för privata vårdgivare utan vårdavtal med Region Stockholm att börja gälla. Det nya avtalet ger regionen bättre förutsättningar att vidta åtgärder när förskrivning av läkemedel misstänks brista i patientsäkerhet eller vara olaglig.

  Hälso- och sjukvård
 • Snabb mobilteknik kan ge akuta patienter bättre behandling

  Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Tjänsterna kan i nästa steg komma att användas inom ambulans-, akutsjukvård och för driften av vårdfastigheter.

  Forskning och innovation
 • Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

  Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både lokalt och globalt. Lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen. För att klara av olika utmaningar krävs samverkan och därför bjuder Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm idag in till en regional hållbarhetskonferens i Norrtälje.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Saltsjöbanan ersätts med bussar 2023-2024

  Den 1 januari stängs Saltsjöbanan av ända fram till början av 2024. Bland annat ska SL bygga dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att tågen ska kunna gå i tätare trafik. Under avstängningen kan du som resenär välja mellan fyra busslinjer.

  Kollektivtrafik
 • Budget 2023: Arbetsmiljösatsningen inom förlossningsvården fortsätter 2023

  Under nästa år kommer förlossningssatsningen kring medarbetarnas arbetsmiljö att fortsätta och fördjupas. Medarbetarnas idéer och förslag är fortsatt viktiga inslag i utvecklingsarbetet framåt. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december. 

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrningEkonomi och budget
 • Omställningsplan vårdval beslutad

  Omställningsplanen för vårdval beslutades den 19 respektive 20 juni i primärvårdsnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Hälso- och sjukvård
 • Gröna obligationer bidrog till lägre utsläpp

  Nu är 2022 års rapportering av Region Stockholms gröna obligationer, Green Bond Impact Report klar. Rapporten visar att finansieringen har gjort det möjligt för Region Stockholm att undvika utsläpp på 10 500 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

  HållbarhetEkonomi och budget
 • Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan

  Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

  Kollektivtrafik
 • Högt betyg för specialistsjukvården

  Specialistsjukvården i Region Stockholm får högt betyg i 2023 års nationella patientenkät. Ungefär 90 procent av de tillfrågade har haft en bra helhetsupplevelse i vården.

  Hälso- och sjukvård
 • Zilla Jonsson ny HR-direktör i Region Stockholm

  Nu är det klart att Zilla Jonsson utses till ny HR-direktör i Region Stockholm. Zilla Jonsson kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på Danderyds Sjukhus AB.

  Organisation och styrning
 • Beslut om tilldelning av kliniska forskartjänster

  Region Stockholm och Karolinska Institutet utlyser varje år kliniska forskartjänster. Nu har årets sökande fått besked om tillsättning av de totalt 31 tjänsterna. 

  Forskning och innovation
 • Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

  Regional utveckling