Nyheter

 • Budget 2024: Tuffa förutsättningar i ett allvarligt ekonomiskt läge

  Det krävs tydliga ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Det framgår av budget för 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan

  Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

  Kollektivtrafik
 • Högt betyg för specialistsjukvården

  Specialistsjukvården i Region Stockholm får högt betyg i 2023 års nationella patientenkät. Ungefär 90 procent av de tillfrågade har haft en bra helhetsupplevelse i vården.

  Hälso- och sjukvård
 • Vaccination mot influensa och covid-19

  Vaccination mot säsongens influensa påbörjas den 7 november. Du som rekommenderas att vaccinera dig mot influensa kan vid samma tillfälle vaccinera dig mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Nya ramar för utvecklat samarbete

  Region Stockholm och Stockholms stad har nu enats om nya ramar för ett utvecklat samarbete kring bygget av bussterminalen vid Slussen. 

  KollektivtrafikProjekt inom buss
 • Budget 2024: Mer forskning nära primärvården

  Allt fler patienter får sin vård inom primärvården, till exempel på en vårdcentral. Då måste även forskningen följa med ut från sjukhusen. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetForskning och innovationHälso- och sjukvård
 • Regionfullmäktige beslutar om budget 2024 den 7–8 november

  Den 7–8 november debatteras och beslutas budget 2024 för Region Stockholm i fullmäktige. Du kan följa debatten live via länk till webb-TV. Men också läsa aktuella sammanträdeshandlingar samt nyheter om de beslut som tas.

  Organisation och styrning
 • 8 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 384 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 12 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2023

  Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. Nu har förslagen gått ut på remiss till länets kommuner och funktionshindersorganisationer där de får tycka till.

  Kollektivtrafik
 • Stockholm åter bäst i Sverige för sin tillgänglighet i vården

  Det är SVT som gjort en sammanställning av en rad parametrar för att ranka regionernas förmåga att leverera god tillgänglighet i vården. Efter att året tidigare ha varit på andra plats har nu Region Stockholm åter tagit första platsen med sammantaget bäst tillgänglighet till vård.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler invånare aktuella för erbjudande om påfyllnadsdos 2 (dos 4)

  Efter att Folkhälsomyndigheten i dag lämnat besked om att ytterligare grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19-vaccin öppnar nu Region Stockholm upp för att alla invånare mellan 65-79 år ska erbjudas dosen. Dosintervallet mellan dos 3 och 4 ska vara fyra månader.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021. Årets budgeterade resultat var en miljon kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké 2021.

  Ekonomi och budget
 • Rädsla för biverkningar gör att färre 18–29 åringar vaccinerar sig mot covid-19

  Origo Group har på uppdrag av Region Stockholm genomfört en undersökning om inställningen till vaccination mot covid-19 bland 18–29 åringarna. Den visar att de två största anledningarna till att den här åldersgruppen har lägre vaccinationsgrad är att de är rädda för biverkningar och att de tror inte de blir smittade och sjuka. 

  Hälso- och sjukvård
 • Positiv trend när fusket i SL-trafiken minskade under 2021

  Från att ha legat på nästan samma höga nivåer som under pandemiåret 2020 sjönk fusket i SL-trafiken gradvis under 2021. Ungefär var tjugonde resa under året var en fuskresa vilket motsvarar cirka 424 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Det informerades trafiknämnden om den 26 april.

  Kollektivtrafik
 • SL öppnar framdörrarna den 9 februari

  Den 9 februari välkomnar SL återigen resenärer ombord via bussarnas framdörrar. Beslutet gäller för hela SL-trafikens omkring 2 200 bussar.

  Kollektivtrafik
 • Nu kan även 70 – 74 åringar boka sin andra påfyllnadsdos (dos 4)

  Från och med i dag 6 april får åldersgruppen 70 – 74 år erbjudande om att boka andra påfyllnadsdos (dos 4) av Covid-19 vaccin. Erbjudandet kommer en vecka tidigare än planerat då det finns god kapacitet och lediga tider för dos 4.

  Hälso- och sjukvård
 • 6 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå. Två doser vaccin krävs för att skydda mot svår sjukdom av den mer smittsamma deltavarianten av viruset som nu dominerar i länet. Regionen har förkortat dosintervallet och kommer även börja vaccinera 16-17-åringar med start nästa vecka för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten. Invånare i länet uppmanas lämna blod då det råder blodbrist.

  Hälso- och sjukvård
 • 23 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år. Den mer smittsamma deltavarianten av viruset dominerar nu i länet. Fler smittade har hittills inte lett till ett ökat vårdbehov. Patienter som vårdas på sjukhus med covid-19 ligger på en stabil nivå runt 30 personer. Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus men något mindre ansträngt än tidigare veckor.

  Hälso- och sjukvård