Nyheter

 • Grönt ljus för renoveringen av Norra Danviksbron

  Trafiknämnden har godkänt genomförandeavtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad för renoveringen av Norra Danviksbron. Avtalet reglerar detaljerna kring fördelningen av ansvar och kostnader mellan parterna. De första arbetena planeras att ta vid 2022. 

  Kollektivtrafik
 • Tvist om signalsystem avgjord i skiljenämnd

  Tvisten rörde huruvida SL hade rätt att häva ett avtal avseende leverans av signalsystem. Skiljenämnden har avgjort tvisten till fördel för Hitachi Rail.

  Kollektivtrafik
 • Det här gäller för covid-19-provtagning

  Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Trots en rad åtgärder där Region Stockholm ökat kapaciteten ökar efterfrågan på covid-provtagning ännu snabbare. Därför har vi tillfälligt ändrat rekommendationen för vilka som ska provta sig och prioriterar dem som har symtom vid provtagning. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny förlossningsklinik 2023 på S:t Göran och ökad ersättning för förlossningar

  För att utöka antalet vårdplatser inom förlossningsvården i Region Stockholm, föreslår nu hälso- och sjukvårdsförvaltningen att den planerade öppningen år 2026 av en ny förlossningsklinik ska tidigareläggas. Under 2023 föreslås en klinik öppna på S:t Görans sjukhus, med plats inledningsvis för cirka 2000 förlossningar per år. Förvaltningen föreslår också att vårdgivarnas ersättning per förlossning höjs med 5 000 kronor från årsskiftet.

  Hälso- och sjukvård
 • Regionen kraftsamlar mot pandemin

  Med en ny kampanj med namnet Hela Stockholm mot pandemin, kraftsamlar regionen för att få fler invånare att välja vaccination mot covid-19 och följa andra rekommendationer för att minska smittspridning. Kampanjen bygger på samarbete och involvering av kommuner, företag, organisationer och civilsamhället.

  Hälso- och sjukvård
 • Tunnelbaneavtal förlängs i väntan på ny upphandling

  Trafiknämnden i Region Stockholm har i dag fattat beslut om att förlänga det befintliga avtalet med MTR Tunnelbanan för driften av tunnelbanan. Förlängningen sker i väntan på den nya upphandlingen för tunnelbanans drift från år 2025 och framåt.

  Kollektivtrafik
 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • Kortare dosintervall mellan andra och tredje dosen

  I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att rekommendera kortare tid mellan den 2:a och påfyllnadsdosen börjar Region Stockholm nu att erbjuda allt fler möjlighet att boka sin påfyllnadsdos redan tre månader efter tagen andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • 6 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå. Två doser vaccin krävs för att skydda mot svår sjukdom av den mer smittsamma deltavarianten av viruset som nu dominerar i länet. Regionen har förkortat dosintervallet och kommer även börja vaccinera 16-17-åringar med start nästa vecka för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten. Invånare i länet uppmanas lämna blod då det råder blodbrist.

  Hälso- och sjukvård
 • 23 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år. Den mer smittsamma deltavarianten av viruset dominerar nu i länet. Fler smittade har hittills inte lett till ett ökat vårdbehov. Patienter som vårdas på sjukhus med covid-19 ligger på en stabil nivå runt 30 personer. Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus men något mindre ansträngt än tidigare veckor.

  Hälso- och sjukvård
 • 9 juli: Fjärde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk prioritet kan få längre väntetider än normalt. Södersjukhuset rapporterar fortsatt att särskilt många patienter söker sig till sjukhuset med behov av akut sjukvård.

  Hälso- och sjukvård
 • 13 augusti: Nionde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar jämfört med förra veckan. Den 9 augusti öppnade regionen för vaccination av 16-17-åringar. Hittills har 21 500 ungdomar i åldersgruppen vaccintid. Det råder fortfarande blodbrist i länet och invånare uppmanas därför att lämna blod.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms månadsrapport per juli 2021

  Resultatet för Region Stockholm för perioden januari till juli 2021 uppgick till 379 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse för perioden med 529 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med resultatet per maj, då utfallet var 241 miljoner kronor lägre än budget. 

  Ekonomi och budget
 • Drop-in-provtagning covid-19 pausas från den 27 juni

  Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i länet. Bakgrunden är att smittspridningen minskat avsevärt, och då även efterfrågan på provtagning, samtidigt som vaccinationsgraden ökar och andra provtagningsmöjligheter byggts ut. Beredskap finns för att snabbt återinföra drop-in-provtagning om situationen förändras.

  Hälso- och sjukvård
 • Första stoppet för vaccinationsbussen i Södertälje

  Under onsdagen gjorde regionens vaccinationsbuss med destination gymnasieskolor i områden med lägre vaccinationstäckning, sitt första stopp. Första skolan som fick besök av bussen blev Morabergs studiecentrum i Södertälje. Vaccinationsbussen blev välbesökt och 61 ungdomar passade på att vaccinera sig medan andra studenter fick sina frågor och funderingar besvarade av flerspråkiga informatörer som fanns på plats.

  Hälso- och sjukvård
 • Omställningsplan vårdval beslutad

  Omställningsplanen för vårdval beslutades den 19 respektive 20 juni i primärvårdsnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Hälso- och sjukvård
 • Gröna obligationer bidrog till lägre utsläpp

  Nu är 2022 års rapportering av Region Stockholms gröna obligationer, Green Bond Impact Report klar. Rapporten visar att finansieringen har gjort det möjligt för Region Stockholm att undvika utsläpp på 10 500 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

  HållbarhetEkonomi och budget