Nyheter

 • Karouk Said ny verkställande direktör för Södersjukhuset

  Styrelsen för Södersjukhuset AB har idag beslutat att tillsätta Karouk Said som verkställande direktör. Han kommer närmast från rollen som biträdande sjukhusdirektör och produktionsdirektör på Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.

  Hälso- och sjukvård
 • Planer för mer spårtrafik

  Var behövs det mer kollektivtrafik och är spårväg eller tunnelbana bäst? Nu är första utredningen om fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik på spår klar. Ett förslag om att fortsätta utreda 12 olika sträckor är överlämnat till regionens politiker.

  Kollektivtrafik
 • SJ kör SL:s pendeltåg från den 3 mars 2024

  Region Stockholm och SJ har tecknat ett avtal avseende drift av pendeltågstrafik. SJ tar över som operatör från 3 mars, med ett avtal som sträcker sig två år. I och med detta får SJ totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Avtalet innebär att SJ kör trafik på löpande räkning, med öppna böcker och i mycket nära samverkan med Region Stockholms trafikförvaltning i alla beslut.

  Kollektivtrafik
 • Läget i vården årsskiftet 2023/2024

  Läget på akutsjukhusen har vid årsskiftet 2023/2024 varit ansträngt men hanterbart. Trettonhelgen blev bättre för sjukvården än befarat och överlag har läget i vården varit mer gynnsamt än förra året. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm instiftar nytt hållbarhetspris

  Regionstyrelsen har beslutat att inrätta ett nytt hållbarhetspris med fyra kategorier. Priset, som ska delas ut varje år, uppmärksammar viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.  

  Hållbarhet
 • Skolbio i Stockholmsregionen kartlagd

  Filmkonsulenterna i Region Stockholm har genomfört en omfattande kartläggning av skolbioverksamhet i Stockholms län under år 2022. Det är fem år sedan det genomfördes en motsvarande kartläggning. Resultatet presenteras i en ny rapport.

  Kultur
 • Så blir den nya prehospitala läkartjänsten

  Nu samlar Region Stockholm akutläkarbilen, jourläkarbilen samt den prehospitala bakjouren hos Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB). Dessutom ska läkare omfördelas från en vägburen akutbilsenhet till att bemanna en av ambulanshelikoptrarna.

  Hälso- och sjukvård
 • Karolinska Universitetssjukhuset får ny sjukhusdirektör

  Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, har beslutat att lämna sin tjänst. Patrik Rossi, biträdande sjukhusdirektör och chef för Tema Cancer, föreslås som t f sjukhusdirektör från 4 mars under rekryteringen av ny direktör.

  Hälso- och sjukvård
 • Arbetet med civilt försvar stärks

  Utifrån säkerhetsläget och behovet av att stärka arbetet med civil beredskap har regiondirektör Emma Lennartsson beslutat tillsätta en särskild utredare. 

  Organisation och styrning
 • Läget i vården vecka 3

  Antalet som vårdas med covid-19 minskar på länets sjukhus. Även influensa och RS-virus fortsätter nedåt. I delar av vården är läget fortsatt ansträngt men hanterbart.

  Hälso- och sjukvård
 • Nya ramar för utvecklat samarbete

  Region Stockholm och Stockholms stad har nu enats om nya ramar för ett utvecklat samarbete kring bygget av bussterminalen vid Slussen. 

  KollektivtrafikProjekt inom buss
 • Hyllmeter avsätts åt kvinnorna i länsmuseets arkiv

  I nästan alla Sveriges arkiv finns ett stort jämställdhetsglapp. Detta vill Stockholms Kvinnohistoriska och Stockholms läns museum vara med att förändra genom att avsätta hyllmeter åt kvinnorna. Nu kan invånarna i länet vara med och föreslå vad eller vem som ska arkiveras.

  Kultur
 • Försenad start för utbyggnad till Helenelund

  Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Arbetet är indelat i två sträckor; den första från Bromma flygplats fram till Ursviks torg och den andra från Ursviks torg genom Kista till Helenelund. Arbetet från Bromma flygplats till Ursviks torg påbörjades i januari 2021 och beräknas vara klart våren 2025. 

  KollektivtrafikProjekt inom lokalbana-spårvagn
 • Storslam för Film Stockholms samproduktioner på Guldbaggegalan

  Den regionala filmfonden Film Stockholms samproduktioner tog hem hela tio Guldbaggar på måndagskvällens gala som hyllade 2023 års svenska filmer. Paradiset brinner av Mika Gustafson prisades som bästa film och Axel Peterséns Syndabocken tog hem hela sju Guldbaggar.

  Kultur
 • Musikterapin når direkt till känslorna

  Genom musikterapi kan familjer på Södersjukhusets neonatalvårdsavdelning få stöd i att knyta an till varandra. Musikterapin ger föräldrarna en möjlighet att för en stund släppa oron och bara vara här och nu med barnen.

  KulturKultur och hälsa
 • Regionen föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi

  Region Stockholm föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi. Det föreslås ske genom att regionen förvärvar verksamheten från den nuvarande leverantören Medhelp sjukvårdsrådgivning AB till en värdering av bolaget om 67 miljoner kronor.

  Hälso- och sjukvård