Nyheter

 • Ekonomiskt läge i kollektivtrafiken påverkar tidtabellsplanering inför 2024

  Årets trafikförändringsremiss till kommunerna präglas av ett historiskt tufft ekonomiskt läge för kollektivtrafiken. Förslagen på förändringar till 2024 års tidtabeller måste ta hänsyn till följdeffekter från både pandemin och en orolig omvärld.

  KollektivtrafikEkonomi och budget
 • Åtta trender påverkar Stockholmsregionens utveckling

  Region Stockholm presenterar idag en ny trendanalys för Stockholmsregionen. Analysen ringar in åtta trender som påverkar regionens utveckling. Trenderna utgår från fyra så kallade megatrender: urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och globalisering.

  Regional utveckling
 • Fördelning av medel till akutsjukhusen

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fördelat de två miljarder kronor till akutsjukhusen, som man fattade beslut om i mars.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny rapport visar att 97 av 100 betalar för sin resa med SL

  Under pandemin steg andelen resor som görs med SL utan att man betalar för sig. Men 2022 gick fuskandet ner till samma nivå som 2019. Det visar en rapport från trafikförvaltningen.

  KollektivtrafikEkonomi och budget
 • Tilldelningsbeslut för nytt bussavtal inom SL

  Keolis Sverige AB har fått uppdraget att köra SL:s busstrafik i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna från augusti 2024. Det beslutade trafiknämnden den 25 april. 

  Kollektivtrafik
 • Vårdutbudet för lymfödemrehabilitering förändras

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att den befintliga öppenvårdsmottagningen för utredning av lymfödem får ett utökat uppdrag för specialiserad behandling och rehabilitering vid lymfödem. Beslut har samtidigt tagits om att vårdvalet planerad specialiserad lymfödemrehabilitering upphör i maj 2024.

  Hälso- och sjukvård
 • Gemensamt krafttag för länets elförsörjning

  En robust elförsörjning är en viktig förutsättning för hela Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och klimatomställning. Att säkerställa en långsiktig elförsörjning och motverka kapacitetsbrist i elnäten är en gemensam angelägenhet. Därför startar nu Länsstyrelsen och Region Stockholm ett regionalt samverkansforum om elförsörjning tillsammans med ett antal viktiga aktörer.

  Organisation och styrningRegional utvecklingHållbarhet
 • 50 miljoner i felaktiga utbetalningar stoppas med funktion mot välfärdsbrott

  För att stävja den brottslighet som varje år sker inom hälso- och sjukvården har Region Stockholm inrättat en övergripande funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott. De granskningar som hittills gjorts har lett till att misstänkt brottslighet för cirka 100 miljoner kronor polisanmälts och felaktiga utbetalningar för drygt 50 miljoner kronor per år har stoppats. Med den nya funktionen intensifieras regionens arbetet mot välfärdsbrott ytterligare.

  Organisation och styrningEkonomi och budget
 • Ny inriktning för basering av ambulanshelikopter

  Sommaren 2021 beslutade Region Stockholm att arbeta utifrån inriktningen att ambulanshelikoptertjänsten i framtiden ska placeras vid Ullna i Österåkers kommun. Nu byter regionen inriktning. Anledningen är bland annat nya säkerhetskrav och att regionen och markägaren inte lyckats mötas kring hur den färdiga anläggningen ska upplåtas.

  Hälso- och sjukvård
 • Smittspårning efter ett mässlingsfall

  Karolinska Universitetssjukhuset har under föregående vecka haft ett fall med konstaterad mässling på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

  Hälso- och sjukvård
 • Blodbussen på väg till Ukraina

  Idag påbörjar blodbussen resan till Ukraina. Bussen är en donation av Region Stockholm och sker efter en förfrågan från en ukrainsk hjälporganisation. Beslutet är taget av regionstyrelsens ordförande Aida Hadžialić och är ett led i regionens humanitära stöd till Ukrainas folk.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Förändrat uppdrag för Vårdgarantikansliet

  Från och med 1 maj stänger Vårdgarantikansliets telefonlinje för patienter. Kansliets uppdrag förändras då från att ha direktkontakt med patienter till att stärka information i regionens övriga kanaler, samt att fungera som stöd till vårdgivare i vårdgarantifrågor. Förändringen förenklar för patienten och stärker vårdgivarens helhetsansvar för patientens vård.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler deltar i screening av livmoderhalscancer med självprov

  Deltagandet i screening av livmoderhalscancer har ökat sedan Region Stockholm införde ett erbjudande om självprovtagning av HPV (humant papillom virus) i Stockholm och på Gotland. Ökningen syns i alla åldrar men framför allt i gruppen som ofta uteblir från cellprovtagning. 

  Hälso- och sjukvård
 • Ny konstväxling på Skanstulls tunnelbanestation

  Från lördag 1 april visas ny videokonst i Skanstulls tunnelbanestation av Jasmin Daryani. Utställningen "Ljusskygg" pågår fram till 30 juni 2023.

  KollektivtrafikKulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konst
 • Färgexplosion i ny konstväxling på Odenplan

  Den 14 april 2023 öppnar utställningen ”Rigid Room” av konstnären Niels Munk Plum. Han tog examen från Malmö Konsthögskola 2022. Utställningen pågår fram till 2 juli 2023.

  KulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konstKollektivtrafik
 • Region Stockholm behåller starkt kreditbetyg

  Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och även högsta betyget A-1+ på kort sikt. Det framgår av det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's rapport den 3 april.

  Ekonomi och budget
 • Resultat efter årets första två månader

  Redan i januari belastades resultatet med inflationseffekten på pensionsskulden med drygt 2 800 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklarar Region Stockholm resultat på -2 099 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 890 miljoner kronor.

  Ekonomi och budget
 • Läget i Stockholmsregionen 2022

  Stockholmsregionen har under 2022 utvecklats i positiv riktning och återhämtat sig efter pandemin. Regionen ligger också fortsatt bra till i internationella jämförelser. Men bostadstillgången, energiförsörjningen, klimatomställningen, kompetensförsörjningen och de inomregionala skillnaderna är kritiska områden för en fortsatt positiv utveckling. Det visar Region Stockholms årliga rapport ”Läget i Stockholmsregionen” som idag godkändes av regionstyrelsen.

  Regional utveckling