• Regionen föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi

  Region Stockholm föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi. Det föreslås ske genom att regionen förvärvar verksamheten från den nuvarande leverantören Medhelp sjukvårdsrådgivning AB till en värdering av bolaget om 67 miljoner kronor.

  Hälso- och sjukvård
 • Stärkt samarbete för ett tryggare Stockholm

  Region Stockholm och Polisregion Stockholm stärker samarbetet kring otrygga platser, psykisk ohälsa, särskilt utsatta individer och systemhotande brottslighet.

  Organisation och styrning
 • Läget i vården vecka 2

  Situationen på akutsjukhusen har generellt sett förbättrats när det gäller virussjukdomar som covid-19, influensa och RS och överlag är läget i vården mindre ansträngt. 

  Hälso- och sjukvård
 • Läget i vården vecka 1

  Läget på akutsjukhusen är fortsatt ansträngt men hanterbart. Många patienter är sjuka i olika virusinfektioner samtidigt som halkolyckorna har ökat senaste veckan.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm satsar för fler kliniska prövningar

  Kliniska prövningar är en viktig del av den samlade kliniska forskningen och en självklar del i vidareutvecklingen av hälso- och sjukvården. Handlingsplanen Kliniska prövningar syftar till att öka antalet kliniska prövningar i Stockholm.

  Forskning och innovation
 • Yrkes-SM 2026 till Stockholm

  Nu står det klart att Yrkes-SM 2026 kommer till Stockholm. Mästerskapet där ungdomar inom ett 50-tal yrken kommer att tävla mot varandra under tre dagar.

  Regional utveckling
 • Fler utbildningsplatser ska ge fler läkare och specialistläkare

  Genom fler utbildningsplatser för läkares bastjänstgöring ska länets invånare få tillgång till fler läkare. Samtidigt behöver antalet specialister i allmänmedicin öka. Därför ska antalet tjänster för specialisttjänstgöring i allmänmedicin bli fler.

  Hälso- och sjukvård
 • Samverkan ska ge god och nära vård och omsorg

  En gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024 - 2030 har beslutats av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län. Handlingsplanen anger riktningen de närmaste sju åren för att nå en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos invånarna.

  Hälso- och sjukvård
 • Blodgivning den bästa julgåvan

  Varje dygn går det åt ungefär 100 liter blod inom Region Stockholms sjukvård. För att klara behovet behövs fler blodgivare, särskilt inför storhelgerna.

  Hälso- och sjukvård
 • Arrangera kultursommarjobb 2024

  Vill din kommun erbjuda kultursommarjobb för unga? Då kan ni ta del av handledarersättning som kan bidra till att anlita en professionell kulturutövare. 

  Kultur
 • Verksamhetsstöd till 94 kulturaktörer i länet

  Nu har 94 av länets aktörer inom kulturområdet fått beviljat verksamhetsstöd för 2024. Den totala fördelningen av stöd uppgår till drygt 69 miljoner kronor. 

  Kultur
 • 4 januari 2024 öppnar en ny entré på Katarinavägen

  Den 4 januari 2024 öppnar vi en ny ingång till tunnelbanan på Katarinavägen. Katarinavägsentrén kommer att vara öppen under cirka ett år medan vi bygger om huvudentrén på Ryssgården.

  KollektivtrafikProjekt inom bussProjekt inom tunnelbana
 • Nästa steg för förlossningssatsningen

  Arbetsmiljön inom förlossningsvården i Stockholms län ska fortsätta att utvecklas. Den gemensamma satsningen drivs vidare under 2024 och bemanningsläget är klart förbättrat jämfört med när satsningen inleddes senhösten 2021.

  Hälso- och sjukvård