• Se sändningen från Regionfullmäktige

  Regionfullmäktiges sammanträde den 26 mars sändes direkt. Hängde du inte med live? Här kan du se sändningen i efterhand.

  Politiska sammanträden
 • Vårdval specialiserad gynekologi förändras

  Vårdval specialiserad gynekologi förändras. Syftet är att höja kvaliteten och säkra tillgången till gynekologi på fler platser i regionen.  

  Hälso- och sjukvård
 • Stöd om 34 miljoner till länets studieförbund

  Region Stockholm fördelar nu stöd till studieförbunden i Stockholms län. Studieförbund som har sin verksamhet i Stockholms län och är statsbidragsberättigade kan omfattas av stödet.

  KulturStöd
 • Ny rapport om drama och teater för att motverka stigma i psykosvården

  En ny rapport visar att drama och teater kan hjälpa patienter med nydebuterad psykossjukdom att må bättre. Genom konstformen ges möjlighet att uttrycka sig och känna sig sedd. Alla deltar på lika villkor, vilket minskar stigma och ger egenmakt.

  KulturHälso- och sjukvårdKultur och hälsa
 • Enhetlig akutvård för sepsis på samtliga sjukhus

  Sepsis innebär att en infektion gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Tillståndet är livshotande. Nu finns ett enhetligt sätt att ta hand om drabbade patienter på samtliga akutsjukhus i länet. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2023

  Region Stockholm redovisar ett negativt resultat på -1 011 miljoner kronor för 2023. Det är 2 445 miljoner kronor bättre än budget. Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge inför 2024 likt övriga regioner i landet. 

  Ekonomi och budget
 • Upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst avbryts

  Region Stockholm har beslutat att avbryta och omarbeta upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst. Orsaken är att inkomna anbud ger en annan bild än det förväntade kostnadsläget för tjänsten samt att kraven för kvalificering behöver ses över.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny rapport om levande musik i barnsjukvården

  Inom barnsjukvården kan musiken fungera avledande eller distraherande, men den kan också göra barn mer aktiva och skapa en mer normaliserad upplevelse under en sjukhusvistelse.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Kategoristyrning effektiviserar Region Stockholms inköpsarbete

  Region Stockholm har idag framtagna strategier för kategoristyrt inköpsarbete inom fyra områden. Tillsammans ger dessa möjlighet att sänka kostnaderna med 400 miljoner kronor. Samtidigt pågår arbete inom ytterligare 19 områden.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Start för den nya sjuktransporttjänsten

  På onsdagsmorgonen började de nya sjuktransportbilarna rulla i länet. De nya bilarna är något större, mer ambulanslika och ska alla vara utrustade med syrgas. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm ska fortsätta minska administrativa kostnader

  Samtliga verksamheter i Region Stockholm behöver fortsätta arbetet med att minska administrativa kostnader för att ha en ekonomi i balans. Det framgår i ärendet Avstämning av budget 2024 som behandlades på regionstyrelsens sammanträde den 12 mars.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Film Stockholms samproduktion "Om alla bara drar" vinnare på Tempo

  I helgen avslutades Tempo Dokumentärfestival och festivalens största pris Tempo Documentary Award gick till den regionala filmfonden Film Stockholms samproduktion "Om alla bara drar" av Karin Wegsjö och Nazira Abzalova. Svensk biopremiär den 15 mars.

  Kultur
 • Bidrag till insatser för personer med funktionsnedsättningar

  Regionstyrelsen beviljar 43 organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning bidrag till intressepolitisk verksamhet. Pengarna ska gå till att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till enskilda, organisationer och myndigheter. 

  Hållbarhet
 • Intresseanmälan öppnar för nya kommunresidens

  Under 2024/2025 finns det möjlighet för fyra kommuner i länet att arbeta kring communitykultur i samarbete med Region Stockholms konsulenter inom konstformerna cirkus, dans, slöjd och musik. Residensen kommer att lysas ut till kulturutövare senare i vår.

  Kultur
 • Höga poäng för digital tillgänglighet på nya regionstockholm.se

  Region Stockholms nya webbplats får höga poäng i det index som mäter bland annat digital tillgänglighet, användbarhet och tillförlitlighet. Mätningen visar bättre resultat inom samtliga områden jämfört med den tidigare webbplatsen.

  Organisation och styrning