Nyheter

 • Region Stockholm vill öka antalet kliniska prövningar

  Kliniska prövningar kan innebära att patienter får tidig tillgång till nya behandlingar när andra behandlingsalternativ inte existerar eller ger önskad effekt. Region Stockholm arbetar aktivt för att öka antalet prövningar inom hälso- och sjukvården

  Forskning och innovation
 • Forskning med bananflugor ger ny kunskap om blodcancer

  I ett forskningsprojekt, som delvis har finansierats med Region Stockholms projektmedel, studerar professor Mattias Mannervik bananflugor för att förstå hur gener kontrolleras. Forskningen har gett kunskap som kan bidra till behandling av blodcancer.

  Forskning och innovation
 • Utlysning av projektmedel i samarbete med SU

  Nu öppnar utlysningen för forskningsmedel inom samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet. Årets utlysning för medel är öppen mellan 19 april och 21 augusti. Pengarna ska användas under 2025. 

  Forskning och innovation
 • Innovationsfonden har beviljat 35 nya projekt medel

  Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt nionde år och 35 nya projekt har nu beviljats medel. Bland projekten finns bland annat utvecklingsidéer för gynekologisk kirurgi, kollektivtrafik och vården av äldre multisjuka.

  Forskning och innovation
 • Ukrainska företagare i Sverige för unik konferens

  Nu breddar Region Stockholm stödet till Ukraina. Den 15 och 16 februari står regionen värd för en konferens där ukrainska företagare får träffa svenska motsvarigheter samt andra aktörer. Syftet är att hitta nya sätt att stötta landets näringsliv.

  Forskning och innovation
 • Region Stockholm satsar för fler kliniska prövningar

  Kliniska prövningar är en viktig del av den samlade kliniska forskningen och en självklar del i vidareutvecklingen av hälso- och sjukvården. Handlingsplanen Kliniska prövningar syftar till att öka antalet kliniska prövningar i Stockholm.

  Forskning och innovation
 • Besked om förlängning av kliniska forskartjänster

  Region Stockholm utlyser varje år kliniska forskartjänster i samarbete med Karolinska Institutet. Tjänsterna finansierar forskning på halvtid i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nu har 31 kliniska forskare fått besked om förlängning av sina tjänster.

  Forskning och innovation
 • Innovation i Region Stockholm i poddversion

  Hur kommer AI påverka mammografiundersökningar? Och vad kommer drönare innebära för sjukvården? Lyssna på podden Innovationslandet där Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör på Region Stockholm och Fredrik Engströmer, innovationschef på Region Stockholm är gäster.

  Forskning och innovationOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Mer forskning nära primärvården

  Allt fler patienter får sin vård inom primärvården, till exempel på en vårdcentral. Då måste även forskningen följa med ut från sjukhusen. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetForskning och innovationHälso- och sjukvård
 • Årets innovation och årets bästa implementering utsedda

  Ett skonsamt sätt att ta reda på om patienter riskerar högt tryck i hjärnan vid skada eller sjukdom blir Årets innovation. Till Årets implementering utses arbetet att skapa en tryggare miljö på barnakuten.

  Forskning och innovation
 • Innovationsprojekt om mobila vårdlösningar

  Under Almedalsveckan 2023 presenterades Region Stockholms innovationsprojekt Platsoberoende Mobila vårdlösningar 5G på seminariet 5G – ett paradigmskifte för svensk vård och omsorg?

  Forskning och innovation
 • Beslut om tilldelning av kliniska forskartjänster

  Region Stockholm och Karolinska Institutet utlyser varje år kliniska forskartjänster. Nu har årets sökande fått besked om tillsättning av de totalt 31 tjänsterna. 

  Forskning och innovation
 • Nya innovationsprojekt beviljas medel

  Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt åttonde år och 28 nya projekt har nu beviljats medel för utveckling av innovativa metoder, processer och produkter - ofta kopplat till digitalisering.

  Forskning och innovation
 • Fler patienter kan få nytta av aktuell precisionsmedicin

  Fler patienter ska få nytta av den forskning som görs inom så kallad precisionsmedicin. Det är ett begrepp som beskriver flera olika sätt att diagnosticera och behandla patienter, ofta med svåra eller ovanliga sjukdomar.

  Forskning och innovation
 • Snabb mobilteknik kan ge akuta patienter bättre behandling

  Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Tjänsterna kan i nästa steg komma att användas inom ambulans-, akutsjukvård och för driften av vårdfastigheter.

  Forskning och innovation
 • Budget 2023: Ökade satsningar på forskning om folksjukdomar

  De stora folksjukdomarna ska vara prioriterade och forskningsmedlen ska utökas inom detta område. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

  Forskning och innovationOrganisation och styrningEkonomi och budget
 • Utdelade forskningsmedel 2022

  Region Stockholm och Karolinska Institutet delar gemensamt ut årligen cirka 80 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa. Syftet är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården, att forskningens resultat ska komma patienterna till nytta och att universitetssjukvårdens verksamheter ska nå hög kvalitet.

  Forskning och innovation
 • Nya forskningsresultat visar bra skydd mot covid-19 av antikroppar i luftvägarnas slemhinnor

  Ny forskning, delfinansierad av Region Stockholm visar att antikroppar i luftvägarnas slemhinna skyddar mot infektion av omikron. Det väcker en förhoppning om att vaccin som ger denna typ av antikroppar kan ge ett mer effektivt skydd mot mild COVID-19 än de vaccin som nu används. I förlängningen skulle det även innebära ett skydd mot utveckling av nya mutationer.

  Forskning och innovation
 • KI Science Park Day 2022, för innovation och tillväxt i Stockholm

  På Karolinska institutets Science Park Day den 25 augusti deltog innovativa företag, politiker, ledare och aktörer inom Life Science. Djupgående diskussioner och föredrag blandades med mingel. Syftet var främja samarbetet inom Life science sektorn och därmed ytterligare stärka innovationsklimatet i Stockholmsregionen.

  Forskning och innovation