Nyheter

 • Ny lägesbild: Kapaciteten i länets elnät måste förstärkas rejält till 2030

  Effektbehovet för el förväntas öka med 30 procent till 2030 i Stockholms län. Utbyggnadsplaner finns men osäkerheterna kring genomförandet är många. Nu krävs bred samverkan så att förstärkningar i elnätet kan färdigställas i tid. 

  Regional utvecklingOrganisation och styrningHållbarhet
 • Budget 2024: Fortsatt fokus på hållbar regional utveckling

  Det krävs tydliga åtgärder för att få fler att resa kollektivt och klimatsmart.  Investeringar som går till hållbara transporter ska öka och kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetHållbarhetRegional utveckling
 • Konkurser och varsel ökar i Stockholmsregionen

  Årets tredje kvartalsrapport för läget på arbetsmarknaden och i näringslivet visar att Stockholmsregionens arbetsmarknad är fortsatt stark men det finns flera indikationer på att läget nu börjar förändras. Antalet konkurser och varsel har ökat markant det senaste kvartalet.

  Regional utvecklingEkonomi och budget
 • Ny strategi för effektivare hantering av berg- och jordmassor

  Det behövs stora mängder berg- och jordmassor för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. I dag återvinns massorna i alltför låg utsträckning och körs i stället långt bort och läggs på hög. Nu har Region Stockholm tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en ny strategi för en mer klimatsmart hantering av massorna.

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Järfälla kommun får Region Stockholms cykelpris 2023

  Järfälla kommun tilldelas priset ”Årets cykelprestation 2023” för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling. Kommunen har bland annat byggt ut 1,4 kilometer av det regionala cykelvägnätet, arbetat för ökad vintercykling och satsat på nya cykelparkeringslösningar.

  HållbarhetRegional utveckling
 • K-märkt restauranger och caféer nominerad till Stora Turismpriset 2023

  K-märkt AB är Stockholms läns nominering till Stora Turismpriset i samverkan mellan Region Stockholm och Visit Stockholm. K-märkt utvecklar ständigt verksamheten för en hållbar och innovativ restaurangupplevelse som inspirerar och engagerar leverantörer, företag, medarbetare och gäster att göra egna förändringar för att leva ett mer hållbart liv.

  Regional utveckling
 • ”Drakar" spetsade nya besökserbjudanden i Gustavsbergs hamn

  Region Stockholm jobbar aktivt med att stärka attraktionskraften för besöksnäringen i länet. Inom projektet Besökskraft Stockholmsregionen har regionen i samverkan med Värmdö kommun sammanfört besöksnäringsaktörer som vill utveckla sina erbjudanden och stärka kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn i Värmdö kommun. På måndagen, 18 september, fick aktörerna, i stil med TV-programmet Draknästet, chansen att presentera sina affärsidéer för en rutinerad jury.

  Regional utveckling
 • Stor ökning av andelen äldre visar ny befolkningsprognos

  Befolkningen i Stockholms län beräknas öka med omkring 188 000 personer eller cirka 8 procent fram till 2032. Andelen personer i befolkningen som är 80 år och äldre väntas öka med drygt 50 procent. Det visar Region Stockholms nya befolkningsprognos.

  Regional utveckling
 • Bättre kunskap om studenters bostäder med ny rapport

  I Stockholmsregionen studerar drygt 71 000 personer vid 26 lärosäten i åtta kommuner. Hittills har det inte funnits en samlad bedömning av behovet av bostäder för studenterna. I en rapport* har Region Stockholm därför tagit fram en gemensam bild av läget utifrån ett stort antal befintliga rapporter och tillgänglig statistik.

  Regional utveckling
 • Stark arbetsmarknad men varsel och konkurser ökar i Stockholmsregionen

  Ny statistik för Stockholmsregionens utveckling visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark. Arbetslösheten i länet var 6,1 procent i mars 2023 enligt Arbetsförmedlingen och är därmed den lägsta sedan pandemin. Skillnaderna är dock stora mellan kommunerna.

  Regional utveckling
 • Ny servicestuga för skärgårdsbesökare

  Idag invigdes en ny typ av servicestuga på Utö i Stockholms skärgård. Stugan är öppen dygnet runt och kommer underlätta för besökare till Utö. Byggnaden har bland annat låsbara bagageskåp, verktyg för enklare cykelservice och möjlighet att ladda till exempel mobil eller elcykel.

  Regional utveckling
 • Åtta trender påverkar Stockholmsregionens utveckling

  Region Stockholm presenterar idag en ny trendanalys för Stockholmsregionen. Analysen ringar in åtta trender som påverkar regionens utveckling. Trenderna utgår från fyra så kallade megatrender: urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och globalisering.

  Regional utveckling
 • Gemensamt krafttag för länets elförsörjning

  En robust elförsörjning är en viktig förutsättning för hela Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och klimatomställning. Att säkerställa en långsiktig elförsörjning och motverka kapacitetsbrist i elnäten är en gemensam angelägenhet. Därför startar nu Länsstyrelsen och Region Stockholm ett regionalt samverkansforum om elförsörjning tillsammans med ett antal viktiga aktörer.

  Organisation och styrningRegional utvecklingHållbarhet
 • Läget i Stockholmsregionen 2022

  Stockholmsregionen har under 2022 utvecklats i positiv riktning och återhämtat sig efter pandemin. Regionen ligger också fortsatt bra till i internationella jämförelser. Men bostadstillgången, energiförsörjningen, klimatomställningen, kompetensförsörjningen och de inomregionala skillnaderna är kritiska områden för en fortsatt positiv utveckling. Det visar Region Stockholms årliga rapport ”Läget i Stockholmsregionen” som idag godkändes av regionstyrelsen.

  Regional utveckling
 • Dubblat anslag för hållbar upphandling

  Sveriges regioner fördubblar anslagen till det nationella kansli som samordnar arbetet med hållbara upphandlingar. Region Stockholm står värd för kansliet.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Kompetensbrist väntas inom flera branscher i Stockholms län

  Stor brist på yrkesutbildad kompetens väntas inom flera branscher i Stockholmsregionen under de närmaste 10 åren. Störst väntas bristen bli inom vård- och omsorgsyrkena där underskottet prognostiseras till 17 000 personer år 2035.

  Regional utveckling