Nyheter

 • Samarbete för fler arbetstillfällen i filmbranschen i länet

  Filmbranschens har stort behov av arbetskraft både kvalificerade roller och instegsjobb. Genom ett samarbete mellan Film Stockholm AB, Arbetsförmedlingen Kultur Media och Stockholms stad anordnades ett evenemang för att matcha arbetssökande och arbetsgivare inom filmbranschen.

  Kultur
 • Ny konstväxling på Skanstulls tunnelbanestation

  Från lördag 1 april visas ny videokonst i Skanstulls tunnelbanestation av Jasmin Daryani. Utställningen "Ljusskygg" pågår fram till 30 juni 2023.

  KollektivtrafikKulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konst
 • Färgexplosion i ny konstväxling på Odenplan

  Den 14 april 2023 öppnar utställningen ”Rigid Room” av konstnären Niels Munk Plum. Han tog examen från Malmö Konsthögskola 2022. Utställningen pågår fram till 2 juli 2023.

  KulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konstKollektivtrafik
 • Kultursommarjobb till 200 unga i 15 kommuner

  Inför sommaren 2023 har Region Stockholm förmedlat handledarersättning för kultursommarjobb till 15 kommuner i länet. Syftet med satsningen är att unga ska få möjlighet att prova ett yrke inom ett konstnärligt område.

  Kultur
 • Subvention för skolbio blir permanent

  Det tillfälliga utvecklingsmedel som skolbioarrangörer kunnat söka för att stimulera en återstart av skolbio efter pandemin, har nu blivit en permanent subvention.

  Kultur
 • Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

  Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat att tilldela ytterligare 10,5 miljoner kronor till aktörer som hade Verksamhetsstöd för 2022.

  Kultur
 • Mandatperiodens första beslut i Region Stockholms kulturnämnd

  Den 25 januari sammanträdde Region Stockholms kulturnämnd i sitt första möte för 2023 med nya ledamöter och Erik Persson (S) som ny ordförande. Flera stora beslut fattades gällande inriktning och stöd till länets kulturliv.

  KulturOrganisation och styrning
 • Utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

  Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat om att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget hitta utrymme för att fördela extra stöd till de aktörer som har Verksamhetsstöd.

  Kultur
 • Musikterapi för barn på BUP Norrtälje

  BUP i Norrtälje har två musikterapeuter anställda så att barn och ungdomar kan erbjudas behandling med musikterapi.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • Ny webbutbildning stärker länets biografer

  Visar du film i Stockholms län? Nu har Region Stockholm tillsammans med Riksföreningen Biograferna tagit fram en webbutbildning för biografmaskinister.

  Kultur
 • Regional strategi ska utveckla länets idrottsliv

  Kulturförvaltningen i Region Stockholm har i uppdrag att ta fram en idrottsstrategi. Strategin ska ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor och främja fysisk aktivitet.

  Kultur
 • Inspirationsdag om barn och musik på Konserthuset

  Den 21 september deltog kultursamordnare och pedagoger i en inspirationsdag om och med barn och musik på Konserthuset i Stockholm. Syftet med dagen var att sprida kunskap om musik för och med barn och tipsa om olika projekt i länet.

  Kultur