Sommarrapport om läget i vården vecka 27

Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den andra rapporten för sommaren 2024. 

Sjukvårdens högsta chefer i Region Stockholm och regionens chefläkare träffas kontinuerligt under sommaren för att analysera läget, styra de gemensamma resurserna och vidta nödvändiga åtgärder. Samordning sker både centralt och lokalt.

- Läget är ansträngt i delar av vården, men hanterbart. Vi har nu återgått till ordinarie sommarplanering efter att strejken tagit slut, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm.

- Vi ser en kraftig ökning av kikhosta bland små barn. Det är viktigt att gravida och att spädbarn från 2,5 månaders ålder vaccinerar sig för att undvika att bli svårt sjuka. 

Läget för kikhosta i Stockholms län

Andra åtgärder som vidtas i Region Stockholm under sommaren

  • Förstärkning av den geriatriska vården i form av fler vårdplatser
  • Reviderad och uppdaterad handlingsplan gällande värmebölja
  • Etablerat samarbete och dialog med kommunerna under sommaren 
  • Ambulanssjukvården anpassas efter årstid och behov 

Blodcentralen

Fler blodgivare behövs. Under sommaren är det färre som ger blod, men behovet av blod kan vara lika stort som under andra delar av året. Varje dag går det åt 100 liter blod i Stockholms sjukvård. Mest blod går till patienter med cancer och kroniska sjukdomar, och vid operationer. Blodlagret behöver kontinuerligt fyllas på med alla blodgrupper. Om du är 18 - 60 år och frisk är chansen stor att du kan ge blod.

Mer information om att boka tid eller anmäla sig för blodgivning

1177

1177 på telefon är tillsammans med vårdcentralerna första kontakten till vården. Det är viktigt att kontakta 1177 för rådgivning för att få hjälp på rätt vårdnivå. Ibland kan det vara väntetid men det är ändå viktigt att ringa. Bra information finns också på 1177.se. Om tillståndet är livshotande ska man ringa 112.

Akutsjukhusen 

Vid akutmottagningarna kan det vara längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan. 

Specialiserad vård för äldre

Den specialiserade vården för äldre, den geriatriska vården, har planerat att ha fler platser öppna denna sommar än förra sommaren. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. 

Förlossningsvård 

Sommaren är en tid på året då många barn föds, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. Förlossningsklinikerna samarbetar tätt för att bereda plats för de födande.

Ambulanssjukvård 

Antalet ambulanser anpassas beroende på årstid och belastning. 

Vårdplatsrapport vecka 27

Samarbete med länets kommuner 

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöver. 

Så här rapporterar vi under sommaren 2024

Sommarrapporten om läget i vården rapporteras på torsdagar.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter