Viss vård för personer med rörelsenedsättning flyttas

Vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning avvecklas. Patienterna ska i stället få behandling inom bland annat primärvårdsrehabiliteringen. Syftet är att öka den geografiska jämlikheten och skapa kontinuitet för patienterna.

Varje år får ungefär 250 patienter med rörelsenedsättning behandling med intensivträning. Sedan vårdvalet infördes 2017 har vården bedrivits av tre aktörer. De ligger nära varandra i Solna och Danderyd.

Analyser visar att de patienter som bor nära där vården finns i större utsträckning får behandling än de som bor långt ifrån. Förutom den geografiska ojämlikheten finns det problem med parallella vårdbeställningar och begränsad möjlighet till kontinuitet och individuellt utformad behandling.

Därför är bedömningen att det är bättre om intensivträning för personer med rörelsenedsättning i större utsträckning sker inom vårdområdena primärvårdsrehabilitering, habilitering och specialiserad fysioterapi. Vårdformerna är spridda i regionen och de allra flesta som intensivträning är aktuell för är redan patienter där.

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att vårdvalet ska upphöra från och med 31 augusti 2025. Vården ska i stället i stor utsträckning kunna utföras av vårdområden som ligger nära.

Samtidigt beslutade nämnden att metoden konduktiv pedagogik även fortsättningsvis ska finnas kvar och upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU) från och med 1 september 2025. Mycket kortfattat innebär pedagogiken att man jobbar utifrån en helhetssyn där motoriska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågor utvecklas.

Ta del av beslutet: Avveckling av vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning och upphandling av konduktiv pedagogik

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter