Region Stockholm får två nya tillstånd för högspecialiserad vård

På onsdagen fattade Nämnden för nationell högspecialiserad vård, NHV, beslut om tillstånd för ytterligare fyra vårdområden. Två tilldelades Region Stockholm: sällsynta njursjukdomar och koagulationssjukdomar.

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande. Därför får den bara bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Socialstyrelsen arbetar fram de olika vårdområdena och regionerna kan sedan ansöka om tillstånd. Vilka vårdgivare som får tillstånd att bedriva vården avgörs av NHV.

Så här fördelades samtliga uppdrag:

  • Arbets- och miljödermatologi – Region Skåne.
  • Malign hypertermikänslighet – Region Skåne.
  • Sällsynta njursjukdomar – Region Stockholm (Karolinska Universitetssjukhuset), Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala.
  • Koagulationssjukdomar – Region Stockholm (Karolinska Universitetssjukhuset), Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Region Stockholm har därmed tilldelats sammanlagt 44 uppdrag inom nationell högspecialiserad vård. 34 bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset, två vid Södersjukhuset, två vid Danderyds sjukhus, tre vid S:t Eriks Ögonsjukhus och tre vid Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

NHV verkar inom Socialstyrelsen och utses av regeringen. Den består av politiker från samverkansregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande. Region Stockholm representeras av Talla Alkurdi (S).

Här hittar du listan på områden där Region Stockholm  bedriver nationell högspecialiserad vård 

Här kan du läsa mer om nationell högspecialiserad vård hos Socialstyrelsen

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter