Nya ledamöter till referensgrupper för kulturstöd

Nu har nya ledamöter valts i referensgruppen för Verksamhetsstöd och Projektstöd. En helt ny referensgrupp har också tillsatts för bedömning av det nya stödet Subventionsstöd barn och unga.

I arbetet med bedömning av kulturstöd arbetar kulturförvaltningen tillsammans med en rådgivande referensgrupp. Detta vid bedömning av ansökningar om Projektstöd och Verksamhetsstöd.

Under 2024 infördes ett nytt stöd; Subventionsstöd barn och unga. I samband med det utlystes nomineringar till ytterligare en referensgrupp för att arbeta med det nya stödet.

Nu har nya ledamöter valts in i båda referensgrupperna och dessa presenteras här nedan.

Referensgrupp för Projektstöd och Verksamhetsstöd

I referensgruppen för bedömning av Projektstöd och Verksamhetsstöd ingår elva ledamöter.

Sammansättningen av referensgruppen ska uppfylla krav på att representera djup sakkunskap om kultursektorn och konstområdena med dess olika genrer. Gruppen ska även vara jämställd och ledamöterna ska tillsammans visa på en mångfald i åldrar och professionella bakgrunder.

De ledamöter som idag sitter i referensgruppen och fortsätter sitt uppdrag är följande: Carin Bartosch Edström (musik), Rikard Hoogland (teater) John Peter Nilsson (bild och formkonst), Carina Norée (dans), Bengt Andersson (barnkultur) och Loretto Villalobos (cirkus, dans, musikteater).

Under våren har nominering av nya ledamöter varit öppen för allmänheten. Intresset för att nominera har varit stort och alla de nya ledamöterna som nu tillsätts kommer från den öppna nomineringen.

Nya ledamöter i referensgruppen för Projektstöd och Verksamhetsstöd

 • Sara Abdollahi (litteratur) författare, litteraturkritiker och kulturskribent. Hon har tidigare varit chefredaktör för tidskrifterna Författaren och Ottar och är idag redaktör på den tvärkonstnärliga tidskriften Site Zones. Hon är även ledamot i bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris.
 • Hanna Heilborn (film) är regissör, dramaturg och manusförfattare. Hon är delägare av Story AB i Stockholm, ett bolag inriktat på dokumentärfilmsproduktion, aktiv som föreläsare vid olika konstnärliga lärosäten i Sverige och internationellt samt arbetar som lektor vid Konstfack.
 • Rebecka Hemse (teater) är skådespelare och regissör som tillhör Kungliga Dramatiska Teaterns fasta ensemble sedan 2004. Hon har medverkat i ett flertal svenska TV- och filmproduktioner och har även läst in ljudböcker.
 • Josef Kallerdahl (musik) är basist med bred erfarenhet inom såväl jazz som konst- och popmusik. Han är med och driver independent-skivbolaget HOOB Records och är anställd inom Musikalliansen.
 • Sophie Nyman (kulturarv) är chef för samlingar, utställningar och forskning på Statens maritima och transporthistoriska museer. Hon har tidigare varit publik chef och tillförordnad museichef på Historiska museet, samt innan det chef för pedagogik och lärande på Tekniska museet. Hon har också ett förflutet på Riksantikvarieämbetet och projektet Agenda Kulturarv samt varit styrelseledamot i Millesgården.

Referensgrupp för Subventionsstöd barn och unga

Den nybildade referensgruppen för Subventionsstöd barn och unga kommer bestå av följande sju ledamöter.

 • Viktor Brobacke (musikteater, musik) har jobbat som musiker och skådespelare i över 25 år både i fria grupper och vid institutioner. Han arbetar med barn och ungdomar i interaktiva konstnärliga processer samt arrangerar och producerar scenkonst. Sedan 2010 driver han scenkonstgruppen Caféz. Han har även komponerat teatermusik och arbetar som producent och scenograf.
 • Niklas Brommare (musik) är slagverkssolist och har framträtt med flera stora orkestrar och dirigenter i Sverige och internationellt. Han har komponerat musik till flera operor, och teaterföreställningar för de större teatrarna i Sverige. Utöver det har han varit anställd kompositör/musikansvarig på Stockholms Stadsteater i Skärholmen samt undervisat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
 • Andrea Redmer (dans) är projektledare på Dansens Hus. Hon har varit koordinator i KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), med relaterande frågor om kulturskaparnas villkor. Redmer har även arbetat som producent vid Dramaten och på Sveriges Television med redaktionellt arbete och kommunikation.
 • Sumaiya Syeda (cirkus, dans, musik, musikteater, teater) är kulturproducent och verksamhetsutvecklare för målgruppen barn och unga på kultur- och fritidsenheten i Knivsta kommun. Sedan 2024 har hon även ett uppdrag som projektledare och arbetsledare för RUN - Riksteaterns Unga Nätverk för scenkonst och dans. Hon har själv en bakgrund som dansare inom genren street och urban dans.
 • Lars Wassrin (cirkus) är enhetschef på det kommunala kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden i Jakobsberg. Dessförinnan var han Artistic Senior Producer på Cirkus Cirkör. Lars Wassrin var även initiativtagare till det treåriga projektet Nycirkus Öst där han arbetade för att utveckla cirkuskonsten i Östergötland. Han har även haft olika ledarskapsuppdrag och har arbetat som frilansregissör, dramatiker, librettist på olika teatrar i Sverige.
 • Katarina Weidhagen (cirkus, dans, musik, musikteater, teater) arbetar om kultursekreterare och producent på Kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka kommun. Weidhagen har en bakgrund som skådespelare och har medverkat i ett flertal uppsättningar både vid institutioner och i fria grupper samt inom film och tv. Hon har också varit projektledare, konstnärlig ledare samt producent på Teater Nostra i Skåne.
 • Maria Weisby (teater) har varit konstnärlig chef för Scenkonst Sörmland. Hon har även arbetat som verksamhetschef och huvudlärare i scenframställning på Teaterhögskolan i Luleå. Maria Weisby har även erfarenhet av att arbeta internationellt med pedagogiska uppdrag. Weisby har varit ledamot i flertal styrelser och i Kulturrådets referensgrupper och har även arbetat som regissör och skådespelare . Efter flera års chefskap ägnar Maria nu sin tid åt olika regi- och kulturuppdrag.

Läs mer om referensgruppernas uppdrag på sidan om referensgrupperna

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter

 • stora färgstarka målningar

  Se konst på sju stationer

  Varför inte upptäcka konsten i tunnelbanan på lovet eller semestern i stan? Här kommer tips på sju stationer med konstutställningar.
 • Filmruta med en kvinna och en man som halvligger i en soffa. Kvinnan är väldigt sminkad och mannen ser uttråkad ut. Bilden är svart-vit.

  Sommarens Konstväxling på Spårvägsmuseet

  Videokonstprogrammet för 2023-2024 avslutas med ett av den ikoniske filmaren Harun Farockis (1944-2014) mer ovanliga verk, ”Make-Up” från 1973.
 • Bemålad träskulptur av en gråtande madonna.

  Digital utställning om medeltida kyrkor i Stockholms län

  Följ med på en resa från det tidiga kristnandet till medeltidens bild- och byggnadskonst i Stockholms läns museums nya utställningen om medeltida kyrkor.