Förberedande arbeten på Söderströmsbron

Just nu jobbar vi för fullt med de förberedande arbetena inför sommarens upprustning på Söderströmsbron mellan Slussen och Gamla stan.

I arbetet med att förlänga Söderströmsbrons livslängd är det mycket som ska hinnas med. I sommar kommer SL/Region Stockholm rusta upp bron.

- Under våren jobbar vi med att bygga arbetarskydd, hängställningar, riva gamla slipers samt anpassa den befintliga spåranläggningen, säger projektledare Martin Schenning.

Hängställning under Söderströmsbron

För att komma åt bron på ett smidigt och säkert sätt så har vi byggt en hängställning under tunnelbanebron. Nedanför kan du se hur den ser ut.

Hängställning under Söderströmsbron.
Hängställning under Söderströmsbron under uppbyggnad.
Hängställningen inifrån.
Hängställningen inifrån

Byte av växeldriv 

Inför avstängningen behöver vi förbereda så mycket som möjligt därför arbetar vi nätter med att bland annat anpassa banan till de nya växlarna. Exempelvis genom att byta ut växeldriv.

Här byter vi ut växeldriv på Söderströmsbron
Här byter vi ut växeldriv på Söderströmsbron

Vad är ett växeldriv?

Växeldriv är en utrustning som på signal från ett ställverk styr och kontrollerar växelns läge.  

Här kan du läsa mer om Söderströmsbron.

Fler nyheter