Ny bok ska inspirera till skrivande

Regionbibliotek Stockholm lanserar nu en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.  

Den nya boken Vi skriver – om bibliotek och skrivande, handlar om biblioteket som plats för skrivande. Boken riktar sig i första hand till anställda på folkbibliotek, men även till alla andra som är intresserade av att främja skrivande. 

Regionbibliotek Stockholm har ett särskilt uppdrag från kulturnämnden att utveckla skrivfrämjande för barn och unga genom att stötta länets bibliotek och den här boken som nu lanseras är ett led i det arbetet.

I boken samlas erfarenheter från biblioteksmedarbetare i Stockholms län som bidrar med texter om sina skrivfrämjandepraktiker. Boken innehåller också reportage från länets bibliotek samt handledningar för de som vill utforska skrivande, både kreativt och reflekterande. Läsaren får också ta del av skrivövningar och tips att prova och bli inspirerad av.

Läs mer och ladda ner boken här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter