Saltsjöbanan öppnar med etappvis trafikstart under 2024

SL arbetar för att återuppta tågtrafiken på Saltsjöbanan, med mål att starta mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan under våren 2024. Busslinjerna 25M och 26M fortsätter att köra även efter tågtrafikens start. 

Arbete pågår för fullt med att färdigställa de nya mötesstationerna i Fisksätra och Tattby men trafikstart för Saltsjöbanan är ännu några månader bort. När det är dags kommer vi att öppna upp trafiken på Saltsjöbanan i etapper. I etapp 1 går tågen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan. I etapp 2 blir Saltsjö-Järla tillfällig slutstation. Den tredje och sista etappen blir när tågen kan gå hela vägen in till Slussen, cirka 2027.

Bussarna blir kvar när tågen börjar gå

En glädjande nyhet är att buss 25M och 26M kommer fortsätta att köra hela vägen till Saltsjöbaden och Solsidan även efter att tågtrafiken börjat trafikera från Fisksätra. De kommer alltså inte att vända i Fisksätra vilket tidigare varit ett alternativ.

Förstärkningsavgångarna mellan Fisksätra och Tattby som vi satt in för att täcka behovet som uppstår när många elever tar sig till och från skolan i Tattby kommer inte längre att gå när tågen börjar trafikera. Då hänvisar vi istället till de kapacitetsstarka tågen.

Buss 26C fortsätter att trafikera precis som idag.

När börjar tågen gå igen?

Något exakt datum för när tågtrafiken kan återupptas kan vi inte ge i dagsläget, men vi vår ambition är att tågtrafiken ska återupptas mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan under mars eller april 2024. Vi jobbar för att Saltsjö-Järla ska stå klar andra halvan av 2024.

Tåg ute på banan redan nu

Under tiden som bussar ersätter tågen körs det tomma tåg och arbetsfordon på spåren, särskilt nu när vi närmar oss återuppstart av tågtrafiken.  Var uppmärksam på att det kan komma tåg vid övergångar och beträd inte spårområdet.

Läs mer om Saltsjöbanans utveckling

Fler nyheter