Nu går det att söka projektmedel för regional utveckling

Från 15 januari till 18 februari kan den som har en spännande projektidé som kan främja hållbar utveckling söka pengar för sin idé hos Region Stockholm

Pengarna kan sökas av offentliga och privata organisationer som kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar. Region Stockholms syfte är att stötta projekt som kan bidra till att exempelvis stärka kompetensutveckling, främja övergången till en cirkulär ekonomi och utveckla landsbygd- och skärgård. Omkring 24 miljoner kronor ska delas ut under 2024 fördelat på två ansökningsperioder. 

– Det finns många aktörer i Stockholmsregionen som har bra idéer för att främja en hållbar utveckling, därför vill vi verkligen sprida att det finns projektmedel att söka. Nu hoppas vi att vi får in många bra ansökningar under årets första ansökningsperiod, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Ett projektstöd från Region Stockholm brukar ligga på cirka 50 000 upp till 1 500 000 kronor beroende på projektet storlek och varaktighet.

Exempel på projekt som beviljades stöd 2023:

Hållbart skogsbruk och stärkt lokalt näringsliv

Projektägare: Länsstyrelsen i Stockholms Län
Syfte: Projektet fokuserar på incitament, metoder och affärsmodeller för hållbart skogsbruk samt ett behov av att öka jämställdheten och attraktiviteten inom skogsnäringen.

Cykelskola för fler

Projektägare: Sthlm Bike Cykelklubb
Syfte: Projektet kommer anordna en kringresande cykelskola där personer som inte kan eller har råd att lära sig cykla får en kostnadsfri cykelskola.

Scale up

Projektägare: Kista Science City AB
Syfte: Projektet ska utveckla ett program för affärsutveckling för att öka tillväxt och bidra till att lösa utmaningar identifierade i Agenda 2030.

Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt

Projektägare: Region Stockholm
Syfte: Projektet ska fördjupa samarbetet mellan företag, offentliga aktörer och akademi på Klimatarena Stockholm med fokus på att utveckla och skala upp cirkulära byggprojekt i Stockholms län. Syftet är att främja cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningssektorn och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och minskad resursanvändning.

Projektmedel för hållbar regional utveckling

Fler nyheter