Besökskraft Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Besökskraft Stockholmsregionen arbetar för att bygga upp och etablera en regional struktur för hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholms län.

Det här gör projektet Besökskraft Stockholmsregionen:

  • tar fram förslag på hur en regional funktion som arbetar strategiskt med utveckling av hållbar turism och växande besöksnäring kan se ut.
  • stärker och stöttar en hållbar utveckling av besöksnäringen.
  • skapar en arena för besöksnäringen i samarbete med näringsliv, kommuner, destinationsbolag, Länsstyrelsen, branschorganisationer, civilsamhälle, universitet och högskolor.
  • tar fram strategiska utvecklingsområden, övergripande fokusområden och en vision för det fortsatta arbetet, kopplat till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Vad ska Besökskraft Stockholm bidra till?

Besökskraft Stockholm ska gynna besöksnäringen och den regionala tillväxten i Stockholmsregionen genom att bidra till:

  • ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag inom besöksnäringen
  • samordning och förbättrat stöd för en hållbar utveckling.
  • stärkt attraktionskraft för en växande besöksnäring i Stockholmsregionen.
  • en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av besöksnäringen efter pandemin samtidigt som näringslivet ska bli bättre förberedda inför framtida kriser.

Här kan du se en film (3 minuter) där företagare och främjare inom besöksnäringen berättar om varför samverkan inom branschen är viktigt. 

Till vem vänder sig Besökskraft Stockholm?

Projektet vänder sig främst till:

  • små- och medelstora företag som arbetar med turism och besöksnäring,
  • entreprenörer, destinationsbolag, kommuner och andra verksamheter som arbetar med att utveckla besöksnäringen.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?