EU och internationellt samarbete

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms internationella arbete ska stärka utveckling och tillväxt i regionen. Tillsammans med andra regionala aktörer, bevakar vi och driver på de frågor som är viktiga för Stockholmsregionen.

EU:s sammanhållningspolitik

EU:s sammanhållningspolitik syftar till att utveckla medlemsländernas regioner. Tillsammans med Stockholmsregionens egna program och satsningar har sammanhållningspolitiken stor betydelse för den regionala utvecklingen.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ansvarar för att prioritera medel inom sammanhållningspolitiken som fördelas genom regionalfonden och socialfonden.

Läs mer om Strukturfondspartnerskapet. Här finns aktuella utlysningar inom fonderna och exempel på EU-projekt. Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

Stockholm Region EU Office

Region Stockholm är, tillsammans med Stockholms stad och Storsthlm, huvudägare till Stockholmsregionens Europakontor som är ett bolag inom Stockholmsregionens Europaförening.

Region Stockholm bevakar och påverkar EU-politik som är viktig för Stockholmsregionen tillsammans med de andra huvudägarna och föreningens medlemmar.

Läs mer om Stockholm Region EU Office: stockholmregion.org

Region Stockholms samarbeten för att bevaka och påverka beslut i EU och på global nivå

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett EU-program som ger stöd för projektsamarbete mellan Sverige, Estland, Lettland, Finland och Åland.  

Region Stockholm och Region Östergötland är värdar för nationella kontaktpunkter för Interreg Central Baltic. Kontaktpunkterna är länken mellan de aktörer i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet i Turku, Finland.

Läs mer om Interreg Central Baltic - Region Stockholm

Baltic Sea Commission och CPMR

Baltic Sea Commission och Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) är en organisation som bevakar och arbetar för att påverka EU:s politik.

Region Stockholm samverkar med CPMR:s medlemsregioner i frågor som handlar om bland annat sammanhållningspolitik, transport, energi och klimat samt maritima frågor.

Läs mer om CPMR: cpmr.org

Samarbetsavtal med franska Région Île-de-France

Region Stockholm har ett samarbetsavtal med Île-de-France/Parisregionen. Avtalet syftar till att främja partnerskap inom bland annat innovation, digital omvandling och gröna lösningar. 

Läs mer om samarbetet med franska Région Île-de-France

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX)

Region Stockholm är medlem i The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX). Genom medlemsskapet samverkar Region Stockholm med andra europeiska storstadsregioner och bidrar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte om regionplanering och storstadsfrågor. 

Läs mer om eurometrex.org

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?