Uppgraderingen av tunnelbanans C20-vagnar pågår för fullt

Varje månad rullar tio upprustade tunnelbanevagnar ut från lokverkstaden i Västerås. Här uppgraderas och moderniseras SL-trafikens 271 vagnar av C20-typ för bibehållen vagnkvalitet och förbättrad resenärsupplevelse.

Upprustade säten och nya informationsskärmar, generösare ytor att röra sig i, fler stänger att hålla sig i och fler trygghetskameror än tidigare. Det är exempel på vad som görs när trafikförvaltningen uppgraderar C20-vagnarna som gått i tunnelbanetrafiken sedan 1998.

– I oktober har vi kommit halvvägs i uppgraderingen av våra 271 tunnelbanevagnar av C20-typ. Nu fortsätter arbetet med att se till att även den andra hälften blir rustade för framtiden. Det innebär att vagnarna får en modernare inredning med större utrymme för resenärerna, bekvämare stolar och en fortsatt bibehållen god kvalitet, säger Mikael Shin, projektledare på trafikförvaltningen. 

I oktober har vi kommit halvvägs i uppgraderingen av våra 271 tunnelbanevagnar av C20-typ. Nu fortsätter arbetet med att se till att även den andra hälften blir rustade för framtiden.

Just nu rustas vagnarna upp med en takt av 10 per månad. Totalt är det 271 vagnar varav en vagn som inte ska gå i passagerartrafik utan användas för snöröjning. Alla C20-vagnarna planeras vara ombyggda år 2023.

Fakta – Uppgradering av C20

 • Interiören blir så lik de nyaste tunnelbanevagnarna, C30, som möjligt utifrån vagnens förutsättningar.
 • Det upplevs mindre trångt att vistas i vagnen när ytor öppnas upp och det blir lättare att röra sig.
 • Det finns flexytor avsedda för resenärer med barnvagn, rullstol och rullator som slipper stå i gången eller vid dörrarna. För att det ska vara enkelt att hitta flexytorna finns en rullstolssymbol på utsidan av vagnen.
 • Informationssystem för passagerare utökas – de befintliga skärmarna med rullande text över mittgången lämnas kvar och nya, större informationsskärmar sätts upp längs insidan av tåget.
 • Ett nytt trygghetskamerasystem med fler kameror och högre upplösning ger polisen bättre förutsättningar att lösa brott.

Läs mer på regionstockholm.se

Fler nyheter

 • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

  Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

 • Tre ambulanser står vid strandkant

  På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

 • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.