Nytt programkontor för life science i Region Stockholm

Efter ett beslut i regionstyrelsen avsätts 10 miljoner kronor för att stärka det innovationsfrämjande arbetet inom Region Stockholm år 2022. Ett programkontor för life science inrättas som kommer att ledas av en programkoordinator, Martin Tegnér. Han är idag ansvarig för arbetet med utvecklad krisberedskap från pandemin.

Stockholmsregionen ska fortsatt vara en region som attraherar världsledande forskare och företag och når målet om att bli en av världens fem ledande Life Science-regioner. Därmed bidrar Stockholmsregionen också till hela Sveriges utveckling för att med hjälp av forskning rädda liv i framtiden, bota i idag obotliga sjukdomar och ge grund för fler jobb och tillväxt. En avgörande faktor är att säkerställa fungerande förutsättningar för forskning, innovation och företagsutveckling.

Det nya kontoret ska initialt fokusera på life science för att sedan utökas och hantera samtliga fyra inriktningsområden för smart specialisering:

  • Life science, vård och hälsa
  • IKT, informations- och kommunikationsteknik och digitalisering
  • Industriell omställning genom hållbar produktion
  • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Koordinator och ansvarig för det nya Life Science-kontoret blir Martin Tegnér som utsetts av regiondirektören Carina Lundberg Uudelepp. Martin Tegnér är idag förändringsledare i regionledningskontoret för att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från pandemin. Han är till vardags Operativ chef för Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. Martin Tegnér har bland annat verkat som en av två chefer för Region Stockholm Command Center på Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarade för att på endast några veckor säkra tillgången på skyddsutrustning för Region Stockholm när covidpandemin bröt ut våren 2020.

– Det känns fantastiskt kul att få vara en del av framtidens hälso- och sjukvård där Life Science spelar en viktig roll i forskningen för att rädda liv och bota sjukdomar som idag är obotliga. Detta är en otroligt viktig satsning inte bara för stockholmarna utan för alla svenskar, säger Martin Tegnér.

Medel för att stärka det innovationsfrämjande arbetet i 
Stockholm

Läs mer i Region Stockholms strategier:

Life Science-strategi

En strategi för världsledande forskning, utbildning och utveckling

Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

Fakta om life science

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.

Life science har det centrala syftet att förhöja människans livskvalitet och välbefinnande. Begreppet inkluderar såväl biomedicin, läkemedel humaniora som ny teknologi.

Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor, patientorganisationer samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa.

Fler nyheter