Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Näringslivs- och tillväxtstrategin har tagits fram av Region Stockholm i samarbete med regionens kommuner, näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. Strategin inkluderar även Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

Strategin utgår från RUFS 2050 och har fyra insatsområden

  1. Stärk forskning, innovation och smart specialisering
  2. Stärk utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag
  3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar
  4. Underlätta strategisk kompetensförsörjning

Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är:

  • Ett vägledande strategiskt underlag för prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet.
  • Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.
  • Ett dokument som ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och ideell sektor.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?