Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Näringslivs- och tillväxtstrategin är framtagen i samarbete med regionens kommuner, näringsliv, organisationer akademi och myndigheter och innefattar även Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. Strategin ska fungera som både verktyg och styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet.

Strategin utgår från RUFS 2050 och har fyra insatsområden

  1. Stärk forskning, innovation och smart specialisering
  2. Stärk utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag
  3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar
  4. Underlätta strategisk kompetensförsörjning

Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är:

  • Ett vägledande strategiskt underlag för prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet.
  • Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.
  • Ett dokument som ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och ideell sektor.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?