Informationsträff om ny utlysning av projektmedel för regional utveckling

Välkommen till ett digitalt informationsmöte där du får höra allt om den nya utlysningen och har även möjlighet att ställa dina frågor.

Information

Datum:
15 augusti 2024
Tid:
08:0009:00
Plats:
Digitalt

Läs mer om utlysningen: regionstockholm.se/projektmedel

Kontakta Fanny Pettersson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.