Kunskapswebbinarium: Samspel mellan olika logiker – hur möts den privata och offentliga finansieringen inom kultursektorn idag?

Välkommen till ett webbinarium om privat och offentlig finansiering av kulturlivet.

Information

Datum:
28 maj 2024
Tid:
07:0008:30
Plats:
Live online. Länk skickas ut till alla anmälda dagen innan.

Region Stockholm är en viktig finansiär till länets varierade kulturutbud. Vi stödjer äldre institutioner, nya scener och konsthallar. Vi värnar om det mer kortsiktiga genom våra projektstöd och om barn och ungas möjlighet att ta del av kvalitativ kultur genom vårt subventionsstöd. Samtidigt fångar vi upp en stigande oro. Aktörer med huvudsakligen offentlig finansiering vittnar om en gradvis urholkning av verksamhetsmedel. Aktörer med huvudsakligen ideell och privat finansiering räds detsamma.

Under 2024 arrangerar därför kulturförvaltningen en serie samtal kring just denna oro. Vi talar med aktörer verksamma både inom det privat finansierade kulturlivet och det offentligt finansierade. Vi gör en nordisk och internationell utblick. Vi vänder och vrider på olika perspektiv och hoppas bidra till en fördjupad förståelse för hur samspelet fungerar och kanske kan stärkas. 

Mer information och anmälan