Kunskapswebbinarium: Samspel mellan olika logiker

– Hur möts den privata och offentliga finansieringen inom kultursektorn idag?

Välkommen till ett webbinarium om privat och offentlig finansiering av kulturlivet.

Region Stockholm är en viktig finansiär till länets varierade kulturutbud. Vi stödjer äldre institutioner, nya scener och konsthallar. Vi värnar om det mer kortsiktiga genom våra projektstöd och om barn och ungas möjlighet att ta del av kvalitativ kultur genom vårt subventionsstöd. Samtidigt fångar vi upp en stigande oro. Aktörer med huvudsakligen offentlig finansiering vittnar om en gradvis urholkning av verksamhetsmedel. Aktörer med huvudsakligen ideell och privat finansiering räds detsamma.

Under 2024 arrangerar därför kulturförvaltningen en serie samtal kring just denna oro. Vi talar med aktörer verksamma både inom det privat finansierade kulturlivet och det offentligt finansierade. Vi gör en nordisk och internationell utblick. Vi vänder och vrider på olika perspektiv och hoppas bidra till en fördjupad förståelse för hur samspelet fungerar och kanske kan stärkas. Samtalen kommer att modereras av Benny Marcel, ordförande Riksteatern, tidigare direktör Nordisk kulturfond.

I det första webbinariet, den 28 maj 2024 möter vi:

  • Ann-Christin Nykvist som har en bred erfarenhet från offentliga, privata och ideella kulturorganisationer.
  • David Neuman, Emeritus museichef, medgrundare Magasin III Museum for Contemporary Art.
  • Svante Bergström, grundare till Svante Bergströms Teaterstiftelse.

Tid för kunskapswebbinarie 1

Länk för att ansluta skickas till alla anmälda dagen innan.

  • När: Tisdag 28 maj 2024 klockan 9:00-10:30
  • Plats: Webbinariet sänds live.
  • Arrangör: Kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Anmäl dig till webbinariet här

Se alla kunskapswebbinarier

Tidigare kunskapswebbinarier kan du ta del av via Region Stockholms Play-kanal Kultur.

Länk till Play-kanalen Kultur

Fler nyheter