Tematräff: AI, informationssökning och källkritik

Du som arbetar på folkbibliotek är välkommen till en tematräff om hur AI påverkar bibliotekens arbete med informationssökning och källkritik.

Information

Datum:
24 april 2024
Tid:
07:0009:00
Plats:
Digital träff på Teams.

Hur söker vi information idag och vilka kunskaper behöver finnas på biblioteken när AI förändrar vår informationsmiljö? Välkommen på en tematräff med föreläsning och samtal.

  • 09:00-09:50 Föreläsning:

Tematräffen inleds med en föreläsning av Linda Spolén och Sebastian Waller Stålnacke från Medioteket i Stockholms stad. Föreläsningen tar upp aktuella frågor om den påverkan som AI har på vår informationsmiljö. Är det möjligt att söka information med hjälp av Chat GPT? Vilket data är språkmodellen tränad på, och kan jag se om en bild är genererad av AI? 

  • 10:00-11:00 Efterträff med samtal i grupp:

Efter föreläsningen fortsätter träffen med samtal för biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Det blir diskussioner och reflektioner utifrån temat Vad är informationssökning idag och vilka källkritiska förmågor behöver vi ha?

Inför samtalet får du gärna förbereda dig med att lyssna på ett föredrag av  Jutta Haider och Olof Sundin: Vilka källkritiska utmaningar medför AI: för dig som arbetar med barn och unga. Föreläsarna utgår ifrån hur några AI-tjänster fungerar och som ofta används idag för att hämta fakta. De resonerar kring vad en sökmotor kan vara och vad som faktiskt är en källa. Innehåller är allmänt hållet och inte så inriktat på barn och skola som rubriken antyder.

Förberedande film: Vilka källkritiska utmaningar medför AI: för dig som arbetar med barn och unga (youtube.com)
Jutta Haider och Olof Sundin är forskare och experter på informationshantering och källkritik i digitala medier.

Om föreläsarna: Linda Spolén och Sebastian Waller Stålnacke är bibliotekarier och IKT-pedagoger med fokus på MIK på Medioteket i Stockholms stad. Föreläsningen är en del av Region Uppsalas biblioteksutvecklings evenemang för biblioteksmedarbetare. Kompetensfrukost: AI, informationssökning och källkritik (regionuppsala.se)

Arrangör: Tematräffen arrangeras av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med Region Uppsala biblioteksutveckling. Gå vidare till Regionbibliotek Stockholms webbplats via denna länk: Regionbibliotek Stockholm - Region Stockholm

Anmäl dig senast 22 april! ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

Välkommen!

Kontakta Regionbibliotek Stockholm

Kontakta gärna Hanna Johansson, utvecklingsledare och ansvarig för träffen, om du har några frågor. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.