Lärarstudenter tittar på film

Är du lärarstudent och vill få kunskap kring hur man kan arbeta med film i den verksamhet som genomförs i fritidshem och skola? Vi bjuder vi in till ett tillfälle som riktar blicken mot hur film och samtal kan integreras i skolans undervisning. 

Information

Datum:
5 mars 2024
Tid:
14:00
Plats:
Södertörns högskola

Filmvisning av "Lärarrummet"

Visning av filmen "Lärarrummet" och samtal utifrån modellen ”Tala film- Tala liv” 

Vi bjuder på en exklusiv filmvisning av den bioaktuella filmen "Lärarrummet" (regi av Ilker Çatak) – en film som blev hyllad under Berlins filmfestival och är Oscarsnominerad för bästa utländska film. Filmen är en skarp, spännande och nyanserad skildring om idealism, civilkurage och moral, där skolmiljön blir en spegling av samhället i stort. Det är onekligen en film som är intressant att diskutera kring för er som kommer bli framtida lärare och pedagoger.  

Samtalet utifrån modellen Tala film - Tala liv

Efter filmvisningen får vi möjlighet att gemensamt samtala om vår filmupplevelse utifrån en modell som heter Tala film – Tala liv. Det är en samtalsmodell som tar avstamp i en filmupplevelse, riktar fokus på existentiella frågor, känslor och tankar som en film väcker och som ger förslag hur du kan skapa trygga samtal på lika villkor.  

Samtalet leds av Ulrika Widepalm, som arbetar som verksamhetsutvecklare på Sensus Studieförbund och är en av medförfattarna till ”Tala film- Tala liv UNG” – en anpassning av samtalsmodellen för en yngre målgrupp. Ulrika presenterar hur man kan arbeta med filmsamtal, med elever och i skolsammanhang, utifrån denna modell samt vilka verktyg som finns för att arbeta med trygga och inkluderande samtal.  

Till sidan om  filmhandledningen Tala film - Tala liv UNG

Mer om Lärarstudenter tittar på film

För att stärka filmens roll som pedagogisk resurs har Filmkonsulenterna i Region Stockholm, Södertörns högskola och Svenska Filminstitutet inlett ett samarbete, där lärarstudenter bjuds in för att se en aktuell film och delta i samtal med en filmpedagog, filmskapare eller annan person med koppling till filmen.

Syftet med samarbetet är att lyfta film och samtal som en metod i undervisning och som en konstform som kan bidra till en ökad filmkunnighet bland barn och unga.