Nyheter

 • Upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst avbryts

  Region Stockholm har beslutat att avbryta och omarbeta upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst. Orsaken är att inkomna anbud ger en annan bild än det förväntade kostnadsläget för tjänsten samt att kraven för kvalificering behöver ses över.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny rapport om levande musik i barnsjukvården

  Inom barnsjukvården kan musiken fungera avledande eller distraherande, men den kan också göra barn mer aktiva och skapa en mer normaliserad upplevelse under en sjukhusvistelse.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Kategoristyrning effektiviserar Region Stockholms inköpsarbete

  Region Stockholm har idag framtagna strategier för kategoristyrt inköpsarbete inom fyra områden. Tillsammans ger dessa möjlighet att sänka kostnaderna med 400 miljoner kronor. Samtidigt pågår arbete inom ytterligare 19 områden.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Start för den nya sjuktransporttjänsten

  På onsdagsmorgonen började de nya sjuktransportbilarna rulla i länet. De nya bilarna är något större, mer ambulanslika och ska alla vara utrustade med syrgas. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm ska fortsätta minska administrativa kostnader

  Samtliga verksamheter i Region Stockholm behöver fortsätta arbetet med att minska administrativa kostnader för att ha en ekonomi i balans. Det framgår i ärendet Avstämning av budget 2024 som behandlades på regionstyrelsens sammanträde den 12 mars.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Film Stockholms samproduktion "Om alla bara drar" vinnare på Tempo

  I helgen avslutades Tempo Dokumentärfestival och festivalens största pris Tempo Documentary Award gick till den regionala filmfonden Film Stockholms samproduktion "Om alla bara drar" av Karin Wegsjö och Nazira Abzalova. Svensk biopremiär den 15 mars.

  Kultur
 • Bidrag till insatser för personer med funktionsnedsättningar

  Regionstyrelsen beviljar 43 organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning bidrag till intressepolitisk verksamhet. Pengarna ska gå till att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till enskilda, organisationer och myndigheter. 

  Hållbarhet
 • Intresseanmälan öppnar för nya kommunresidens

  Under 2024/2025 finns det möjlighet för fyra kommuner i länet att arbeta kring communitykultur i samarbete med Region Stockholms konsulenter inom konstformerna cirkus, dans, slöjd och musik. Residensen kommer att lysas ut till kulturutövare senare i vår.

  Kultur
 • Höga poäng för digital tillgänglighet på nya regionstockholm.se

  Region Stockholms nya webbplats får höga poäng i det index som mäter bland annat digital tillgänglighet, användbarhet och tillförlitlighet. Mätningen visar bättre resultat inom samtliga områden jämfört med den tidigare webbplatsen.

  Organisation och styrning
 • Patientsäkerhetspris för förbättringsarbeten i vården

  Mängder av förbättringsarbeten som förebygger, förhindrar och minskar vårdskador presenterades i postrar och föreläsningar på Patientsäkerhetsdagen 2024. Representanter för tre av dem fick ta emot Patientsäkerhetspris guld och silver samt Publikens pris.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att söka sommarjobb i Region Stockholm

  Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  Ekonomi och budgetHållbarhetHälso- och sjukvårdKultur
 • Nu tar AISAB över Falcks del av ambulanssjukvården

  På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny rapport om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande

  I rapporten "Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt" lyfter Folkhälsomyndigheten kulturens välgörande inverkan på hälsan.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Nominera till ny referensgrupp för Subventionsstöd barn och unga

  Vem tycker du ska vara med i den nya referensgruppen för bedömning av ansökningar om Subventionsstöd barn och unga? Nu söker vi efter personer som kommer arbeta tillsammans med kulturförvaltningen i bedömningen av ansökningar. 

  KulturStöd