Nyheter

 • Hiv- och syfilistestning i Pride Park

  Med start onsdagen den 2 augusti kan besökare i Pride Park på Östermalms IP kostnadsfritt testa sig för hiv och syfilis i nätverket Preventhivs tält. Där finns även personer som kan svara på frågor om säkrare sex och sexuell hälsa.

  Hälso- och sjukvård
 • 15 juli uppmärksammas tornedalingarnas dag

  Den 15 juli är det tornedalingarnas dag och då hissar Region Stockholm Meänflaku, tornedalingarnas flagga, utanför landstingshuset. Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och deras språk heter meänkieli.

  Hållbarhet
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 28

  På veckans chefläkarmöte konstaterades att läget just nu är stabilt på akutsjukhusen. Trots överbeläggningar på en del håll är situationen hanterbar. Under helgen var trycket högre men det har under veckan avtagit.

  Hälso- och sjukvård
 • Vad är det som händer på Söderströmsbron?

  Den 11 - 17 juli är Gröna linjen avstängd mellan Slussen och T-Centralen. Halvvägs in i avstängningen är det tydligt varför, det saknas spår vid plattformarna i Gamla stan.

  Kollektivtrafik
 • Erik Grönwall ny ambassadör för Tobiasregistret

  Artisten Erik Grönwall är ny ambassadör för Tobiasregistret. Han drabbades av blodcancer 2021 och tvingades genomgå en stamcellstransplantation för att kunna bli frisk. Tack vare en donator har han idag ingen cancer kvar i kroppen. Tobiasregistret ägs av Region Stockholm och har hand om givare av blodstamceller. Alla Sveriges regioner bidrar till registret.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm skänker transportbil till Ukraina

  På onsdagen anslöt en av Region Stockholms transportbilar till en konvoj med fordon på väg till Ukraina. Bilen har tidigare använts av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB, AISAB, och lämnas som bistånd till Ukraina genom föreningen Swedish Rescuers.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • Ny utställning på Odenplans t-bana

  Fram till 29 september 2023 visas utställningen ”Waterwalk Encounters” på Odenplans tunnelbanestation. Konstnären Anastasia Savinova tog examen från Umeå Konsthögskola 2022 och är den som fått separatutställningen under sommaren inom ramen för Konstväxlingar. För Savinova är vatten den röda tråden som sammanlänkar hennes skulpturer med frågor som präglar vår samtid.

  KulturOffentlig konstKonstnär och kulturutövare
 • Positiva resultat för Region Stockholms miljö- och klimatarbete

  Region Stockholms miljö- och klimatarbete tar tydliga kliv framåt. En ny rapport visar bland annat att regionen uppnådde nivån 56 procent förnybara drivmedel i all kollektiv sjötrafik år 2022, en ökning från 20 procent 2019. Detta trots att det länge varit svårt att få fram förnybara drivmedel inom området.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 27

  På veckans chefläkarmöte konstaterades att det under helgen varit ett högt tryck på akutsjukhusen. Under veckan har det återgått till normalläge, men i delar av vården är situationen fortfarande ansträngd.

  Hälso- och sjukvård
 • Nytt beslut: Drönare ska inte försena ambulanshelikoptern

  Ett beslut att inrätta ett så kallat restriktionsområde över Värmdölandet riskerade att kraftigt försena ambulanshelikoptern under sommaren. Transportstyrelsen har efter samråd med fler aktörer fattat ett nytt beslut, som undanröjer den risken. Beslutet träder i kraft den 18 juli.

  Hälso- och sjukvård
 • Innovationsprojekt om mobila vårdlösningar

  Under Almedalsveckan 2023 presenterades Region Stockholms innovationsprojekt Platsoberoende Mobila vårdlösningar 5G på seminariet 5G – ett paradigmskifte för svensk vård och omsorg?

  Forskning och innovation
 • Upphandlingen av vård och drift vid S:t Görans sjukhus annonseras på nytt

  På grund av bristande konkurrens behöver upphandlingen av vård vid och drift av S:t Görans sjukhus avbrytas. Samtliga inkomna anbudsansökningar innehåller formella fel. Region Stockholm har för avsikt att annonsera upphandlingen på nytt så snart som möjligt.

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 26

  På veckans chefläkarmöte konstaterades att det i stort varit ett normalt tryck på akutmottagningarna under midsommarhelgen. Efter midsommar har delar av vården ett ansträngt men hanterbart läge.

  Hälso- och sjukvård
 • Skadeläge efter olycka på Gröna Lund

  Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) med anledning av den olycka som inträffade på Gröna Lund i centrala Stockholm tidigare idag är avslutad sen klockan 18:30.

  Hälso- och sjukvård
 • Resultat efter årets första fem månader

  Resultatet per maj uppgår till –2 620 miljoner kronor, ett överskott jämfört med budget på 997 miljoner kronor. Detta förklaras bland annat av högre samlade skatteintäkter och ett bättre finansnetto, men även lägre verksamhetskostnader. I resultatet ingår -2 800 miljoner kronor som avser inflationseffekten i pensionsskulden, vilket är i enlighet med budget.

  Ekonomi och budget
 • Beslut om tilldelning av kliniska forskartjänster

  Region Stockholm och Karolinska Institutet utlyser varje år kliniska forskartjänster. Nu har årets sökande fått besked om tillsättning av de totalt 31 tjänsterna. 

  Forskning och innovation
 • Minskade kostnader för inhyrd bemanning

  Region Stockholm vill prioritera satsningar på egna medarbetare och investera i arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Därför pågår ett arbete med att minska beroendet av inhyrd bemanning. Från och med mars 2023 har beställningarna av inhyrd bemanning minskat med drygt en tredjedel. Kostnaderna för inhyrd bemanning under april och maj 2023 har därmed minskat med ungefär 40 procent, motsvarande 76 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år.

  Hälso- och sjukvård
 • Här är konstnärerna som valts ut för gestaltningar på Danderyds sjukhus

  I oktober 2022 utlystes sju gestaltningsuppdrag till Danderyds sjukhus. Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning med 24 vårdrum samt väggpartier på strategiska platser. Utifrån 623 inkomna intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer har sju konstnärer/konstnärsduon valts ut för genomförande. Gestaltningarna beräknas färdigställda 2025.

  Kultur
 • Säkerhetsprövning av förtroendevalda

  Regionstyrelsen har tagit beslut om att genomföra säkerhetsprövning av vissa förtroendevalda. Beslutet gäller samtliga regionråd och regionstyrelsens presidium.

  Organisation och styrning