Nyheter

 • Gestaltade rum för stillhet och för avsked

  För många är den kommande Alla helgons dag en helgdag att minnas nära och kära. Många gravplatser fyller höstmörkret med rader av levande ljus. För den som inte kan ta sig utanför sjukhuset vill vi uppmärksamma några öppna rum för stillhet.

  På sjukhus finns även vårdens rum för avsked med möjlighet för anhöriga att ta ett sista farväl. Med stor omsorg gestaltas dessa olika rum. 

  KulturKultur och hälsaOffentlig konst
 • Se konsten i tunnelbanan

  Vissten du att det visas utställningar under mark? På sju stationer växlar vi konst varje år av både yngre och etablerade konstnärer, svenska och internationella, och i olika tekniker som fotografi, rörlig bild, installation och teckning.

  KulturKollektivtrafikOffentlig konstKonstnär och kulturutövare
 • Regionfullmäktige beslutar om budget 2024 den 7–8 november

  Den 7–8 november debatteras och beslutas budget 2024 för Region Stockholm i fullmäktige. Du kan följa debatten live via länk till webb-TV. Men också läsa aktuella sammanträdeshandlingar samt nyheter om de beslut som tas.

  Organisation och styrning
 • Konkurser och varsel ökar i Stockholmsregionen

  Årets tredje kvartalsrapport för läget på arbetsmarknaden och i näringslivet visar att Stockholmsregionens arbetsmarknad är fortsatt stark men det finns flera indikationer på att läget nu börjar förändras. Antalet konkurser och varsel har ökat markant det senaste kvartalet.

  Regional utvecklingEkonomi och budget
 • SJ kör SL:s pendeltåg från den 3 mars 2024

  Region Stockholm och SJ har tecknat ett avtal avseende drift av pendeltågstrafik. SJ tar över som operatör från 3 mars, med ett avtal som sträcker sig två år. I och med detta får SJ totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. 

  Kollektivtrafik
 • Nya tåg i trafik på Roslagsbanan

  Det är över 30 år sedan nya tåg introducerades på Roslagsbanan men nu äntligen är det dags igen. Den 31 oktober var det premiär för det första X15p-tåget i ordinarie trafik. 

  Kollektivtrafik
 • Cancerplan 2024–2027 med kraftfulla åtgärder

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att anta en ny cancerplan för åren 2024–2027. Den bygger på EU:s cancerplan och innebär kraftfulla åtgärder mot ökningen av cancersjukdomar.

  Hälso- och sjukvård
 • Höjda krav för att bedriva vård

  Flera åtgärder har gjorts för att skärpa etableringskraven och höja kraven för att bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Resursförstärkning till länets vårdcentraler

  Vårdcentralerna ska utgöra navet för invånarnas hälso- och sjukvård. För 2024 ges resursförstärkningar till vårdcentralerna med drygt 460 miljoner kronor.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny strategi för effektivare hantering av berg- och jordmassor

  Det behövs stora mängder berg- och jordmassor för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. I dag återvinns massorna i alltför låg utsträckning och körs i stället långt bort och läggs på hög. Nu har Region Stockholm tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en ny strategi för en mer klimatsmart hantering av massorna.

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Lovande resultat efter två år med hälsoobligation

  Region Stockholm driver en förebyggande satsning mot diabetes typ 2. Satsningen är långsiktig och finansieras med en världsunik hälsoobligation. Nu visar uppföljningen av de deltagare som varit med i 24 månader att satsningen nått det mål som sattes upp. Drygt hälften av dem som mätt sitt blodsocker efter 24 månader är inte längre i riskzonen för diabetes typ 2.

  Hälso- och sjukvård
 • Regionstyrelsens förslag till budget 2024

  Regionstyrelsen har den 17 oktober fattat beslut om förslag till budget för 2024. Budgetförslaget ska nu debatteras och beslutas av regionfullmäktige den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Ny undersökning kartlägger smärta hos stockholmarna

  Under hösten kartlägger Region Stockholm förekomsten av smärta bland invånarna i Stockholms län och hur vardagslivet påverkas av att ha ont. Syftet är att öka kunskapen om smärta, som är ett av våra största folkhälsoproblem.

  Hälso- och sjukvård
 • Så mår gravida i Stockholms län

  De flesta mammor som gick till någon av Stockholms läns 69 barnmorskemottagningar under 2022 hade en god hälsa under och efter graviditeten. Dock finns områden där vården nyttjas olika och kan förbättras, det visar mödrahälsovårdsenhetens årsrapport.

  Hälso- och sjukvård
 • Järfälla kommun får Region Stockholms cykelpris 2023

  Järfälla kommun tilldelas priset ”Årets cykelprestation 2023” för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling. Kommunen har bland annat byggt ut 1,4 kilometer av det regionala cykelvägnätet, arbetat för ökad vintercykling och satsat på nya cykelparkeringslösningar.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Högt betyg för specialistsjukvården

  Specialistsjukvården i Region Stockholm får högt betyg i 2023 års nationella patientenkät. Ungefär 90 procent av de tillfrågade har haft en bra helhetsupplevelse i vården.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms delårsrapport 2023

  Region Stockholm redovisar ett resultat per augusti 2023 på -359 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på - 2 260 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms delårsrapport för 2023 som behandlas av regionstyrelsen den 17 oktober.

  Ekonomi och budget