Nyheter

 • Sök projektstöd inom kultur

  Den 1 december öppnar ansökan för aktörer som vill söka projektstöd inom kultur. Stödet kan sökas för tidsbegränsade kulturprojekt som ska genomföras i länet.

  Kultur
 • Budget 2024 i sammanfattning

  Budget för 2024 har rubriken Ansvar i kris och tar sikte på att hantera ett allvarligt ekonomiskt läge. Den innebär tuffa ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna. Det är dels höjd skatt, dels höjning av vissa taxor i kollektivtrafiken och patientavgifter. En jämlik vård till alla efter behov och en attraktiv kollektivtrafik för invånarnas dagliga resande är fortsatt i fokus.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Budgeten i siffror

  Budgeten uppgår till 133 miljarder kronor 2024. Det vill säga, så stora är de totala budgeterade intäkterna.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Kulturlivet ska bli mer jämlikt

  Jämlik tillgång till kultur är en central fråga för Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetKulturOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning ska stärkas

  Region Stockholm ska rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Genom kompetenssatsningar och en ny riktning på personalpolitiken ska fler personer stanna kvar i vårdyrket inom Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Nytt projekt - vården ska bli mer delaktig i revisioner

  Primärvårdsnämnden får i uppdrag att tillsammans med relevanta professionsföreningar finansiera och organisera en pilotverksamhet med så kallad Hippokratesrevision inom ett antal vårdcentraler. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Ny samverkan för att förebygga gängkriminalitet

  Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att tillsammans med Stockholms stad utveckla en effektiv samverkan med målet att få fler att lämna gängkriminalitet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas

  Under 2024 förstärks barn- och ungdomspsykiatrin med ytterligare 40 miljoner kronor. Det ska påskynda arbetet med att minska köerna och stärka vårdkedjan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Ny plan för vård av äldre

  Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en ny plan för vården av äldre och det arbetet fortsätter under 2024. Här ska bland annat föreslås hur vårdvalet för geriatrik ska ersättas. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Vaccination mot influensa och covid-19

  Vaccination mot säsongens influensa påbörjas den 7 november. Du som rekommenderas att vaccinera dig mot influensa kan vid samma tillfälle vaccinera dig mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2024: Fortsatt fokus på hållbar regional utveckling

  Det krävs tydliga åtgärder för att få fler att resa kollektivt och klimatsmart.  Investeringar som går till hållbara transporter ska öka och kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetHållbarhetRegional utveckling
 • Budget 2024: En bättre fungerande kollektivtrafik för pendlare

  75 miljoner kronor avsätts permanent från 2024 för att finansiera insatser för en tryggare, säkrare och bättre fungerande pendeltågstrafik. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Budget 2024: Priset på SL-kortet och Waxholmskortet höjs

  Åtgärder som ökar intäkterna krävs för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Därför höjs priset på SL-kortet och Waxholmskortet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november. 

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Budget 2024: Tuffa förutsättningar i ett allvarligt ekonomiskt läge

  Det krävs tydliga ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Det framgår av budget för 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Mer forskning nära primärvården

  Allt fler patienter får sin vård inom primärvården, till exempel på en vårdcentral. Då måste även forskningen följa med ut från sjukhusen. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetForskning och innovationHälso- och sjukvård
 • Budget 2024: Långsiktigt och systematiskt arbete för en robust verksamhet

  Region Stockholm ska ha en förmåga att bedriva samhällskritisk verksamhet under minst tre månader vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Därför fortsätter det långsiktiga och systematiska arbetet för en robust verksamhet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning