Planskild korsning vid Enebybergs station

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger vi om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Planskilda korsningar ökar säkerheten och förbereder banan för framtidens trafikering. Norr om stationen bygger vi en gångtunnel.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan mer säker och förbereda för framtidens trafikering bygger vi nya planskilda korsningar vid Enebybergs station i Danderyd. En för all trafik vid Portvägen samt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till mer säkra planskilda korsningar. Genom att tåg och övriga trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. Med fler passager för gång- och cykel ökar vi även tillgängligheten.

Vem påverkas och tidplan

Arbetena startade under början av 2022 och järnvägsövergången stängde då för all trafik. Gångtunneln vid Gethagsvägen öppnade under april 2023. Efter förseningar öppnar den planskilda korsningen vid Portvägen under slutet av 2023.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskick när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Aktuella arbeten vid Enebybergs station

Ringvägen avstängd för gång- och cykeltrafik
Vid korsningen Ringvägen/Västra Banvägen är Ringvägen stängd även för gång- och cykeltrafik under tre veckor från 21 september till och med 13 oktober. Under avstängningen ska vägbanan asfalteras och en ny trottoar anläggas. All trafik leds om till Bergvägen eller Österängsvägen.

Helgarbeten hösten 2023
Under helgerna framöver kommer vi utföra olika arbeten på båda sidor av järnvägen. Arbetena utförs mellan klockan 07.00-16.00 och är mindre bullrande. 

Pågående arbeten
Vi sätter L-stöd utmed vägbanan mot Östra Banvägen och Portvägen och arbetar med de anslutande vägarna på båda sidor av järnvägen. Vi återfyller bakom murväggar och sätta granitbeklädnad på dessa. Arbete pågår även med stödmursystemet som anläggs på bergskanten mellan Ringvägen och Västra Banvägen. Stödmuren är en stenbeklädd vägg som hålls ihop av stålnät. Vi planterar nu även växter och monterar räcken. 

Arbeten framöver är bland annat plattsättning vid plattformen, asfaltering och finplanering samt montering av bullerskärmar.

Byggtrafiken går via Ringvägen, Östra Banvägen, Mosstorpsvägen och Portvägen.

Arbeten vid nya gångtunneln mellan Gethagsvägen och Gärdesvägen
Gångtunneln vid Gethagsvägen är nu öppen. Det kvarstår fortfarande en del arbeten kring passagen innan allt är helt färdigt runt tunneln.

Våra arbeten pågår vardagar mellan klockan 07.00-19.00. 

Den provisoriska bron 

Den provisoriska bron möjliggör en övergång så länge korsningen vid Portvägen är stängd. Norr om stationen vid Gethagsvägen är nu även den nya gångtunneln öppen. 

I trapphusen upp till bron finns barnvagnsramper. Eftersom bron ligger en bit söder om stationen, med brofästen längst ner på Enmans Väg och vid vändplanen på Östra Banvägen, tar det lite längre tid att ta sig till plattformen och tåget. Bron, som kan vara något svårtillgänglig, finns på plats för att ändå möjliggöra en övergång under tiden som korsningen vid Portvägen är stängd. 

Portvägen mot Väst_1280.jpg

Illustrationen visar hur den planskilda korsningen kommer se ut på östra sidan av järnvägen. 

Det här gör vi vid station Enebyberg

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station bygger vi en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, där biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebyberg station.

2020 fick vi det tillstånd för vattenverksamhet som krävs för projektet eftersom våra arbeten kommer att påverka grundvattnet. 

Portvägen mot Öst_1280.jpg

Illustrationen visar hur den planskilda korsningen kommer att se ut på västra sidan av järnvägen.

Arbetstider och tidplan

Grundtider för arbetena är vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar behöver vi arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Vi arbetar även vissa helger, inför dessa skickar vi ut sms till alla som anmält sig till tjänsten. Anmäl dig direkt här. 
Nya gångtunneln vid Gethagsvägen har öppnat. Den planskilda korsningen för bil-, cykel- och gångtrafik vid Portvägen är försenad och öppnar i slutet av 2023.

Annorlunda byggmetod

Själva passagen, eller tunneln, byggdes vid sidan av banvallen. Under sommaren 2022 stängde vi av Roslagsbanan för att gräva bort befintligt spår och skjuta in den färdigbyggda tunneln i sitt rätta läge. Spåren återbyggdes sedan ovanpå tunneln. Anledningen till det här arbetssättet är att banan kunde vara avstängd under så kort period som möjligt. 

Under byggtiden finns en provisorisk bro för gång- och cykeltrafik söder om Enebybergs station, för att möjliggöra att passera Roslagsbanan och ge tillträde till Enebybergs station. 

Illustration över Portvägen

Illustrationen visar hur området kring Portvägen och Enebybergs station kommer se ut. 

Ny passage vid Gethagsvägen

Gethagsvägen mot Öst_1280.jpgIllustrationen visar hur tunneln vid Gethagsvägen kommer att se ut på västra sidan av järnvägen. 

På uppdrag av Danderyds kommun har vi också byggt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen, norr om Enebybergs station. Under trafikavstängningen sommaren 2022 lyfte vi rörtunneln på plats. Gångtunneln öppnade under april 2023. 

Illustration över tunneln vid Gethagsvägen, östra sidanIllustrationen visar hur tunneln vid Gethagsvägen kommer att se ut på östra sidan av järnvägen.

Frågor och svar

Övergången kommer hållas stängd till dess att den nya planskilda korsningen öppnar i slutet av 2023. För gång- och cykeltrafik finns provisorisk bro på plats.
 

Det hade inte gått att slutföra arbetet med den nya planskilda korsningen om huset stått kvar på på platsen. 

Det är SL:s upphandlade entreprenör NVBS som utför arbetena vid både Portvägen och Gethagsvägen. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?