Planskild korsning vid Enebybergs station

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger vi om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Planskilda korsningar ökar säkerheten och förbereder banan för framtidens trafikering. Norr om stationen bygger vi en gångtunnel.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan mer säker och förbereda för framtidens trafikering bygger vi nya planskilda korsningar vid Enebybergs station i Danderyd. En för all trafik vid Portvägen samt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till mer säkra planskilda korsningar. Genom att tåg och övriga trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. Med fler passager för gång- och cykel ökar vi även tillgängligheten.

Vem påverkas och tidplan

Arbetena startade under början av 2022 och järnvägsövergången stängde då för all trafik. Gångtunneln vid Gethagsvägen öppnar under april 2023. Efter förseningar öppnar den planskilda korsningen vid Portvägen under slutet av 2023.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskick när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Aktuella arbeten vid Enebybergs station

Våra arbeten pågår vardagar mellan klockan 07.00-19.00. 

Västra sidan av järnvägen:
Arbetsområdet vid Ringvägen är utökat. Genomfart för biltrafik på Ringvägen vid korsningen Ringvägen/Västra Banvägen är avstängd tills vidare. En gångfålla finns så gående kan passera.
Arbetet med bergschakt och ledningsomläggning fortsätter. Nu börjar även arbetet med att dra upp sponten och återfylla runt betongtråget. Form och armering pågår med den nya gång- och cykelvägen mot plattformen.  
Byggtrafiken går via Enmans väg och Ringvägen in till arbetsområdet.

Östra sidan av järnvägen:
På denna sidan fortsätter arbetet med ledningsomläggning. Även här drar vi sponten för att sedan börja schakta för anslutande väg från Portvägen ner i tunneln. Betongarbeten fortsätter med anslutande vägar söderut.
Byggtrafiken går via Östra Banvägen, Mosstorpsvägen och Portvägen.

Det är av yttersta vikt att avstängningar kring byggarbetsplatsen respekteras och att ingen korsar spåren under gångbron, så kallade spårspring. Det är för allas vår säkerhet.

Arbeten vid nya gångtunneln mellan Gethagsvägen och Gärdesvägen
Det kvarstår fortfarande asfaltering, finplanering och arbeten med de anslutande gång- och cykelbanorna innan gångtunneln kan öppnas under april. 

Västra Banvägen är fortsatt avstängd för genomfartstrafik och tills den nya gångtunneln öppnar i april är gång- och cykelvägen från Östra Banvägen till Roslags Näsby station stängd. Alternativ väg går via Mosstorpsvägen.

Byggtrafiken går via Mosstorpsvägen och Gärdesvägen till arbetsområdet på östra sidan och via Höglidsvägen och Västra Banvägen på västra sidan.

Kartan visar hur gång- och cykeltrafiken påverkas. 

Den provisoriska bron 

Den provisoriska bron möjliggör en övergång så länge korsningen vid Portvägen är stängd. För att säkerheten ska fungera på plats är det av yttersta vikt att ingen passerar spåren där det inte är tänkt (så kallade spårspring). 

I trapphusen upp till bron finns barnvagnsramper. Eftersom bron ligger en bit söder om stationen, med brofästen längst ner på Enmans Väg och vid vändplanen på Östra Banvägen, tar det lite längre tid att ta sig till plattformen och tåget. Bron, som kan vara något svårtillgänglig, finns på plats för att ändå möjliggöra en övergång under tiden som korsningen vid Portvägen är stängd. 

För dig som inte kan ta dig över järnvägen via bron, till exempel om du har en rullator eller är rullstolsburen finns en taxilösning. För att nyttja den ringer du Sverigetaxi på telefonnummer 020-20 20 20. Taxin är på plats inom en timme så det är bra att beställa i tid. Eftersom taxiresan ska ersätta övergången vid Portvägen finns två taxistolpar, en på var sida dit taxin hämtar och lämnar. Stolparna finns på västra sidan vid brofästet på Enmans Väg och på östra sidan i korsningen Mosstorpsvägen och Östra Banvägen. Du betalar resan själv och skickar sedan in kvittot till oss varefter vi betalar tillbaka pengarna.

Kvittot fotas och mejlas till kontaktroslagsbanan@sl.se

Ett alternativt sätt för dig som reser med tåget är att åka till Roslags Näsby, byta där och åka tillbaka en station för att hamna på den sida av järnvägen där du behöver gå av. 

För dig som cyklar förbi Enebyberg norrifrån är det en klar fördel att korsa järnvägen redan i Roslags Näsby, Täby, för att slippa ta cyklen via trapptornet och över bron i Enebyberg.  

Portvägen mot Väst_1280.jpg

Illustrationen visar hur den planskilda korsningen kommer se ut på östra sidan av järnvägen. 

Det här gör vi vid station Enebyberg

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station bygger vi en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, där biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebyberg station.

2020 fick vi det tillstånd för vattenverksamhet som krävs för projektet eftersom våra arbeten kommer att påverka grundvattnet. 

Portvägen mot Öst_1280.jpg

Illustrationen visar hur den planskilda korsningen kommer att se ut på västra sidan av järnvägen.

Arbetstider och tidplan

Grundtider för arbetena är vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar behöver vi arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Vi kommer även arbeta vissa helger, inför dessa skickar vi ut sms till alla som anmält sig till tjänsten. Anmäl dig direkt här. 
Den nya gångtunneln vid Gethagsvägen öppnar under april 2023. Planskilda korsningen för bil-, cykel- och gångtrafik vid Portvägen är försenad och öppnar i slutet av 2023.

Annorlunda byggmetod

Vi bygger passagen, eller tunneln, vid sidan av banvallen. Under sommaren 2022 stängde vi av Roslagsbanan för att gräva bort befintligt spår och skjuta in den färdigbyggda tunneln i sitt rätta läge. Spåren återbyggdes sedan ovanpå tunneln. Anledningen till det här arbetssättet är att banan kunde vara avstängd under så kort period som möjligt. 

Under byggtiden finns en provisorisk bro för gång- och cykeltrafik söder om Enebybergs station, för att möjliggöra att passera Roslagsbanan och ge tillträde till Enebybergs station. 

Illustration över Portvägen

Illustrationen visar hur området kring Portvägen och Enebybergs station kommer se ut. 

Ny passage vid Gethagsvägen

Gethagsvägen mot Öst_1280.jpgIllustrationen visar hur tunneln vid Gethagsvägen kommer att se ut på västra sidan av järnvägen. 

På uppdrag av Danderyds kommun bygger vi också en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen, norr om Enebybergs station. Vi bygger den samtidigt som vi bygger om korsningen vid Portvägen. Under trafikavstängningen sommaren 2022 lyfte vi rörtunneln på plats. Efter levereansproblem, bland annat med anledning av kriget i Ukraina, planerar vi nu att öppna gångtunneln i april 2023. 

Illustration över tunneln vid Gethagsvägen, östra sidanIllustrationen visar hur tunneln vid Gethagsvägen kommer att se ut på östra sidan av järnvägen.

Frågor och svar

Övergången kommer hållas stängd till dess att den nya planskilda korsningen öppnar i slutet av 2023. För gång- och cykeltrafik finns provisorisk bro på plats.
 

Det hade inte gått att slutföra arbetet med den nya planskilda korsningen om huset stått kvar på på platsen. 

Det är SL:s upphandlade entreprenör NVBS som utför arbetena vid både Portvägen och Gethagsvägen. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?