Planskild korsning vid Portvägen

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger vi om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Planskilda korsningar ökar säkerheten och förbereder banan för framtidens trafikering. Norr om stationen bygger vi en gångtunnel.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan mer säker och förbereda för framtidens trafikering bygger vi nya planskilda korsningar vid Enebybergs station i Danderyd. En för all trafik vid Portvägen samt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till mer säkra planskilda korsningar. Genom att tåg och övriga trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. Med fler passager för gång- och cykel ökar vi även tillgängligheten.

Vem påverkas och tidplan

Arbetena startar under början av 2022. Portvägen kommer att stängas av för all trafik i cirka 14 månader och en provisorisk gångbro kommer då att finnas på plats. Under sommaren 2022 kommer hela Roslagsbanan stängas av i cirka sju veckor.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskick när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Det här gör vi vid station Enebyberg

Vid Portvägen bygger vi en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, där biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebyberg station.

2020 fick vi det tillstånd för vattenverksamhet som krävs för projektet eftersom våra arbeten kommer att påverka grundvattnet. 

Vi finns på plats för att svara på frågor

På grund av rådande pandemi kommer vi att finnas på plats vid Portvägen istället för att bjuda in till ett informationsmöte. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att träffa oss på plats! Vid nedan datum och tider kommer representanter från SL och Danderyds kommun att finnas vid den nedlagda pizzerian vid Enebybergs station. 

31 januari klockan 16.00–17.00
8 februari klockan 08.00–09.00
10 februari klockan 16.00–17.00 endast representanter från SL
15 februari klockan 08.00–09.00          

Arbetstider och tidplan

Grundtider för arbetena är vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar behöver vi arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Vi kommer även arbeta vissa helger, inför dessa skickar vi ut sms till alla som anmält sig till tjänsten. Anmäl dig direkt här. 
De nya planskilda korsningarna öppnar under våren/sommaren 2023.

Annorlunda byggmetod

Vi bygger passagen, eller tunneln, vid sidan av banvallen. Under sommaren 2022 stänger vi av Roslagsbanan för att gräva bort befintligt spår och skjuta in den färdigbyggda tunneln i sitt rätta läge. Sedan återbygger vi spår ovanpå tunneln. Anledningen till det här arbetssättet är att vi ska ha banan avstängd under så kort period som möjligt. 

Under byggtiden kommer en provisorisk bro för gång- och cykeltrafik att finnas, för att möjliggöra att passera Roslagsbanan och ge tillträde till Enebybergs station. 

På uppdrag av Danderyds kommun bygger vi också en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen, norr om Enebybergs station. Vi bygger den samtidigt som vi bygger om Portvägen och med liknande metod. 

Frågor och svar

Övergången kommer hållas stäng fram till våren 2023 då den nya planskilda korsningen öppnar. För gång- och cykeltrafik kommer en provisorisk bro finnas på plats.
Även korsningen Gethagsvägen/Västra Banvägen hålls stängd till våren 2023. 

Det går inte påbörja arbetet med den nya planskilda korsningen så länge huset står kvar på sin nuvarande plats, och eftersom ingen har velat ta över det kommer det att behöva rivas.

Det är SL:s upphandlade entreprenör NVBS som utför arbetena vid både Portvägen och Gethagsvägen. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?