Sök

Filtrera på innehållstyp

Din sökning gav 4262 träffar

 • Befolkningsframskrivningar Diagrammet visar framskrivningar för befolkningsutveckling och åldersstruktur. Sysselsättningsframskrivningar Diagrammet visar framskrivningar

  Sida
 • Befolkningsutveckling Diagrammet visar en prognos över befolkningsutvecklingen i länets och kommunerna, samt hur olika komponenter påverkar utvecklingen. Befolkningens

  Sida
 • Mer information om statistiken För perioden fram till prognosstart (2014–2018) motsvarar efterfrågan "antalet förvärvsarbetande per utbildningsgrupp", och tillgången av "

  Sida
 • Matchning "Matchad förvärvsgrad" avser andelen med en viss utbildning som arbetar i yrken som stämmer överens med utbildningen, både avseende utbildningsnivå och

  Sida
 • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Rapporter med statistisk om Stockholmsregionens arbetsmarknad och näringsliv.

  Sida
 • Kompetensforum 2024 - för deltagare i Kompetensarena Stockholm. Fokus är hur vi kan stärka samverkan och arbeta effektivare tillsammans för att säkra tillgång på

  Sida
 • Behovet av yrkesutbildad arbetskraft är stort i vår region men antalet elever på de yrkessinriktade programmen motsvarar inte arbetsmarknadens behov. Hur möter vi denna

  Sida
 • Sommarrapport om läget i vården Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den andra rapporten för

  Nyhet
 • 519 kB Pdf

  Dokument
 • Region Stockholm har fått i uppdrag av regeringen att öppna en nationell stödlinje för psykisk ohälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska erbjuda anonymt stöd via nätet

  Nyhet
 • 979 kB Pdf

  Dokument
 • Kommentar och fakta kring Mandoklinikerna och ätstörningsvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inledde den 26 juni förberedelser för det fall vårdgivaren Mandolean

  Nyhet
 • David Winerdal Oberoende

  Sida
 • Kontakta oss Har du frågor? Hör av dig till oss. Helena Näsström  Regionplanerare E-post: helena.nasstrom@regionstockholm.se Peter Karnung Regionplanerare E-post:

  Sida
 • Kontakta oss Har du frågor? Hör av dig till oss. Helena Näsström Regionplanerare helena.nasstrom@regionstockholm.se Peter Karnugn Regionplanerare peter.karnung@

  Sida
 • Klimat och energi Netto noll-utsläpp år 2045, minskad energiförbrukning och ökad elektrifiering inom transportsektorn. Det här är ett par områden där Region Stockholm

  Sida
 • För dig som arbetar med revidering av länsplanen Vi har samlat viktig information för dig som arbetar med revideringen av Länsplanen på denna sida: Revidering länsplan

  Sida
 • Varför är utbyggnaden av bredband viktig? Hur långt har utbyggnaden av bredband kommit i Stockholmsregionen? Vilka är de främsta utmaningarna i utbyggnaden av bredband?

  Sida
 • Kontakta oss Har du frågor? Hör av dig till oss. Agnes Landefjord Cykelstrateg Telefon: 08-123 144 20 E-post: Agnes Landefjord Ulf Eriksson Cykelstrateg Telefon: 08-123

  Sida
 • Ledamöter under mandatperioden 2023 - 2026 Ordförande Aida Hadžialić, (s) regionstyrelsens ordförande och finansregionråd Övriga ledamöter Gustav Hemming, (c )

  Sida

Populärt på Regionstockholm.se